วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ค้านมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนสุขภาพเอง

ค้านมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนสุขภาพเอง

  • Share:

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ว่า ประชาคมอุดมศึกษาต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะกฎหมายดังกล่าวเกิดโทษมากกว่าคุณ อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเคยทำประชามติก็ไม่ผ่านหลายครั้ง ทั้งนี้ ปัญหาหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยคือเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่ง CHES เคยประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อช่วยจัดทำต้นแบบกองทุนสุขภาพ ที่ล้อกับระบบราชการ ตามที่ สปสช. เคยทำให้กับกลุ่มพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนเบิกจ่ายระบบตรงที่โรงพยาบาลได้เหมือนระบบราชการ ที่ผ่านมา สกอ.และ สปสช. เคยตกลงเรื่องจัดทำต้นแบบกองทุนสุขภาพกันแล้ว แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกะทันหัน และก็ไม่ได้ผลักดันต่อ แต่กลับมาผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวฉบับ สกอ.ที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำกองทุนสุขภาพกันเอง ซึ่งไม่เป็นผลดี อย่างไรก็ตาม หากสกอ.ยังยื้อดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ CHES จะเป็นแกนนำในการทักท้วงร่าง พ.ร.บ.นี้ และฟ้องศาลปกครองต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้