วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้านมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนสุขภาพเอง

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ว่า ประชาคมอุดมศึกษาต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะกฎหมายดังกล่าวเกิดโทษมากกว่าคุณ อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเคยทำประชามติก็ไม่ผ่านหลายครั้ง ทั้งนี้ ปัญหาหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยคือเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่ง CHES เคยประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อช่วยจัดทำต้นแบบกองทุนสุขภาพ ที่ล้อกับระบบราชการ ตามที่ สปสช. เคยทำให้กับกลุ่มพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนเบิกจ่ายระบบตรงที่โรงพยาบาลได้เหมือนระบบราชการ ที่ผ่านมา สกอ.และ สปสช. เคยตกลงเรื่องจัดทำต้นแบบกองทุนสุขภาพกันแล้ว แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกะทันหัน และก็ไม่ได้ผลักดันต่อ แต่กลับมาผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวฉบับ สกอ.ที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำกองทุนสุขภาพกันเอง ซึ่งไม่เป็นผลดี อย่างไรก็ตาม หากสกอ.ยังยื้อดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ CHES จะเป็นแกนนำในการทักท้วงร่าง พ.ร.บ.นี้ และฟ้องศาลปกครองต่อไป.

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 22 พ.ย. 2559 23:46 22 พ.ย. 2559 23:46 ไทยรัฐ