ข่าว

วิดีโอ

ป่วยเบาหวานเสี่ยงตาบอด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตา ตามช่วงอายุ หากมีอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า 30 ปี ควรได้รับการตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปี ที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชวิถีได้จัดทำโครงการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อตาบอดจากโรคเบาหวาน โดยใช้ภาพถ่ายจอประสาทตาในระบบดิจิทัล เป็นโครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยจะมุ่งพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ ทำให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่ห่างไกล และไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจจอประสาทตาได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา และเป็นการป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน.

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตา 22 พ.ย. 2559 23:42 22 พ.ย. 2559 23:43 ไทยรัฐ