วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.2 นำทหารวางปืนจับเคียว ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวในพื้นที่โคราช

เครดิตภาพจาก ปชส.กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมปลัดฯนครราชสีมา นำทหาร พ่อค้า ปชช. จับเคียวลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาพื้นที่ อ.ห้วยแถลง โคราช พร้อมรับซื้อข้าวเก่าเพื่อระบายข้าวช่วยชาวนา ตามนโยบายรัฐบาล...

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่แปลงเรียนรู้ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนา ในสภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยมี ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ พล.ท.วิชัย ได้นำกำลังพลกว่า 20 นายร่วมกับชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาของกลุ่มสมาชิก และหมุนเวียนกันเกี่ยวข้าวจนครบจำนวนสมาชิกในกลุ่ม และยังมีกิจกรรมลงแขกตีข้าว-นวดข้าว นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้ให้โรงสีข้าวของหน่วยทหารมารับซื้อข้าวเปลือกเก่าของชาวนา เพื่อนำมาสีเป็นข้าวสารสำหรับนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งเป็นการระบายข้าวเปลือกเก่าของชาวนา เพื่อเตรียมยุ้ง-ฉาง สำหรับรับข้าวเปลือกใหม่ เพื่อเข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.ท.วิชัย กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้กำลังพลลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เกี่ยวข้าว) ช่วยชาวนาจำนวน 601 ครั้ง รวม 5,349 ไร่ ได้ข้าวจำนวน 2,240.85 ตัน รับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 358,228 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,389,494 บาท รับซื้อข้าวสาร จำนวน 135,243 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,472,455 บาท จัดพื้นที่ส่วนกลางในการรับซื้อข้าวในพื้นที่ของหน่วย จำนวน 55 พื้นที่ จำนวนเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าจำนวน 765 คน จำนวนร้านค้า 292 ร้าน จำนวนข้าวที่จำหน่าย 300.17 ตัน ประสานภาครัฐเอกชน ส่งเสริมการจำหน่ายข้าว จำนวน 226 พื้นที่ จำนวนเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้า จำนวน 1,680 คน จำนวนร้านค้า 983 ร้าน จำนวนข้าวที่จำหน่าย 247.51 ตัน และยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป.

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมปลัดฯนครราชสีมา นำทหาร พ่อค้า ปชช. จับเคียวลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาพื้นที่ อ.ห้วยแถลง โคราช พร้อมรับซื้อข้าวเก่าเพื่อระบายข้าวช่วยชาวนา ตามนโยบายรัฐบาล... 22 พ.ย. 2559 19:03 22 พ.ย. 2559 23:29 ไทยรัฐ