วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ กปภ.ให้ความร่วมมือ สอบปมโกงในองค์กร หลังถูกแฉไม่จริงจัง

ผู้ว่าฯ กปภ.ให้ความร่วมมือ สตง.-ป.ป.ช.สอบปมทุจริต หลังถูกเด็ก ปชป.ออกมาแฉข่าวอืดไม่แก้ปมโกงในองค์กรอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวถึงกรณีการแถลงข่าวของ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการทุจริตใน กปภ. ว่าไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง ทั้งที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้วกว่า 3 เดือนนั้น ว่า กปภ.มีการพัฒนาและขยายเขตจำหน่ายน้ำทั่วประเทศปีละกว่า 1,800 โครงการ ตั้งแต่วงเงินหมื่นบาทจนถึงหลายร้อยล้านบาท ดังนั้นใน 10 ปีที่ผ่านมา จึงมีโครงการมากกว่าหมื่นโครงการที่ได้ทำให้ประชาชนทั่วประเทศกว่า 4 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 12 ล้านคนมีน้ำอุปโภคและบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กปภ. โดยหลายโครงการที่ได้รับการร้องเรียน รวมทั้งโครงการที่ นายวิลาศ ได้แถลงข่าวนั้น กปภ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่อง และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้งการตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งได้ติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ

นายเสรี กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับปรุงองค์กร กปภ.มีมาตรการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ภายในองค์กร โดยจัดลำดับความสำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) การจัดจ้างกำลังคนที่ดีและเก่ง การแก้ปัญหาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการตั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้รับจ้าง เป็นต้น ควบคู่กับการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก้าวสู่ความเป็นองค์กร PWA 4.0 ให้ยั่งยืน

นายเสรี กล่าวอีกว่า กปภ.พร้อมให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของ สตง. และ ป.ป.ช. และจะไม่ปกป้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่กระทำผิดเป็นอันขาด นอกจากนี้ ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ.ยังได้ประกาศจุดยืนพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและประสานความร่วมมือกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบทุกกระบวนการให้มีแต่ความโปร่งใสและปลอดการทุจริต.

ผู้ว่าฯ กปภ.ให้ความร่วมมือ สตง.-ป.ป.ช. สอบปมทุจริต หลังถูกเด็ก ปชป.ออกมาแฉข่าวอืดไม่แก้ปมโกงในองค์กรอย่างจริงจัง 22 พ.ย. 2559 17:33 22 พ.ย. 2559 22:05 ไทยรัฐ