วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียว ขรก.ลาบวชถวาย 'ในหลวง ร.9' ไม่ถือเป็นวันลา-เงินเดือนปกติ

ครม.ไฟเขียว ขรก.ลาบวชถวาย 'ในหลวง ร.9' ไม่ถือเป็นวันลา-เงินเดือนปกติ

  • Share:

ครม.เห็นชอบให้ ขรก.ลาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง ร.9" ไม่ถือเป็นวันลา-รับเงินเดือนตามปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ คือ 1.ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) หรือสตมวาร (100 วัน) คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว คือ 1.ช่วงเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2559-6 ธ.ค.2559 (วันที่ 1 ธ.ค.2559 เป็นวันครบกำหนดปัญญาสมวาร)  2.เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16-25 ม.ค.2560 (วันที่ 20 ม.ค.2560 เป็นวันครบกำหนดสตมวาร) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิลาอุปสมบทนี้ จะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ แต่ไม่เกิน 9 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติครม

สำหรับสถานที่ดำเนินการอุปสมบทดังกล่าวนั้น ส่วนกลางจะมีขึ้นที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ และวัดที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม (มส.) พศ. และหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นตามสถานที่ที่กำหนดในเขตกรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาคจะจัดในวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจังหวัด พศ.จังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติ มส.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้