วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮ ! ครม.เทงบ 2 หมื่นล้าน ปล่อยกู้พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่

ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้โครงการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกร แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2,000 แปลง แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท กรอบวงเงินสินเชื่อจำนวน 20,000 ล้านบาท ให้กับกลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/2560 แล้ว โดยให้สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน พ.ย.2559-เดือน เม.ย.2570 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ขณะที่ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ คือตั้งแต่ เดือน ธ.ค.2559-เดือน ธ.ค.2564  และให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี

ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้โครงการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกร แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท 22 พ.ย. 2559 17:14 22 พ.ย. 2559 19:21 ไทยรัฐ