วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิลปินนักสเกตช์ภาพ 12 ชาติ ชวนบันทึกประวัติศาสตร์ไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและงานศิลปะนานาชาติ AsiaLink SketchWalk Bangkok 2016 ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ย่านชุมชนเมืองเก่า เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศิลปินและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการสเกตช์ภาพ ในนามกลุ่ม Bangkok Sketchers และกลุ่ม Urban Sketchers Thailand

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกภายในประเทศ, เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักสเกตช์ภาพชาวเอเชียกว่า 12 ประเทศ และร่วมตามรอยศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนเมืองเก่า รวมทั้งหวังให้ผู้คนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันบันทึกมิตรภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก อันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวไทย โดยมีศิลปะภาพวาดเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้จะนำผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจัดพิมพ์ต่อไป

สำหรับกลุ่ม Bangkok Sketchers นั้น เป็นการรวมตัวกันของคนหลายวัยหลากอาชีพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันสมาชิกจากทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 8,000 คน และขยายไปสู่ระดับสากลด้วยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายบุคคลทั่วโลก และต่อมาได้เกิดกลุ่ม Urban Sketcher Thailand ขึ้น กลุ่มนักสเกตช์ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันจัดกิจกรรม AsiaLink SketchWalk ทั้งในระดับอาเซียน 4 ครั้ง และในระดับสากล 6 ครั้ง โดยกรุงเทพฯ เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2556

นักสเกตช์ภาพจาก 12 ชาติในเอเชีย เตรียมร่วมกิจกรรมงานศิลปะนานาชาติ AsiaLink SketchWalk Bangkok 2016 วาดภาพรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 22 พ.ย. 2559 15:43 22 พ.ย. 2559 15:46 ไทยรัฐ