วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สร้างเสริมโอกาสทางปัญญาเยาวชน3จว.ชายแดนใต้

สร้างเสริมโอกาสทางปัญญาเยาวชน3จว.ชายแดนใต้

  • Share:

พล.ต.จะนะ ปรีชา, พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช และผู้บริหารกลุ่มอินทัช ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างโอกาสแก่เด็กภาคใต้.

ติดอาวุธทางปัญญาให้กับอนาคตของชาติ เอไอเอส เดินหน้าโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสร้างทุนทางปัญญาให้เยาวชนไทยในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง วิไล เคียงประดู่ ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า กลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (อินทัช), บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), บมจ.ไทยคม (ไทยคม) และ บมจ.ซีเอส ล็อกซ อินโฟ (ซีเอสล็อกซ) ได้จัดโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนและคณะครูด้วย

ผู้บริหารเอไอเอสกล่าวต่ออีกว่า การมอบทุนจะจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ อินทัชและซีเอส ล็อกซ อินโฟ มอบให้กับโรงเรียนในภาคเหนือ, ไทยคม มอบให้โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเอไอเอส มอบให้โรงเรียนในภาคใต้ โดยมีขั้นตอนพิจารณาการมอบทุน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆอย่างเป็นธรรม สำหรับการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในปีนี้เราได้มอบทุนจำนวน 1.7 ล้านบาทให้กับนักเรียน, คณะครู และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบให้แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ในส่วนของทุนการศึกษาที่มอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมอบทุนให้กับนักเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน จำนวน 200 ทุน

ด้านเยาวชนที่ได้รับทุน อลิษา ไถนาเพรียว นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.บ้านอ่าวกระพ้อ จ.พังงา บอกว่า ปกติพวกตนจะไม่ค่อยได้รับโอกาสเหล่านี้ เพราะโรงเรียนของพวกเราอยู่บนเกาะ ค่อนข้างห่างไกล ปีนี้อยู่ ม.6 แล้ว การเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องใช้เงินเยอะ การได้ทุนนี้จึงตั้งใจที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และตั้งใจจะเรียนต่อด้านพยาบาลจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากจะได้บุญแล้วจะได้มีเงินเก็บไว้ดูแลครอบครัวต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้