วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' ยกย่อง 'ในหลวง ร.9' เป็นครูต้นแบบ

สนช. จัดเสวนา "ในหลวงในความทรงจำ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ-แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ "ในหลวงในความทรงจำ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมาชิก สนช.และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้าราชการเข้าร่วม

โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาตอนหนึ่งว่า พระราชกรณียกิจกว่า 4,000 โครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกิดประโยชน์นานัปการแก่ราษฎร จึงขอให้น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแบบอย่างการดำรงตน เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ประสบการณ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่สมัยที่ตนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเคยรายงานเกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลเฉพาะพระพักตร์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเขื่อน ซึ่งเป็นอีกแง่มุมที่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นครูต้นแบบ

สนช. จัดเสวนา "ในหลวงในความทรงจำ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ-แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย. 2559 14:06 22 พ.ย. 2559 14:20 ไทยรัฐ