วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดาวเด่นบัวหลวง ร่วมรำลึกพระคุณในหลวง ร.๙

ดาวเด่นบัวหลวง ร่วมรำลึกพระคุณในหลวง ร.๙

  • Share:

ส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว สำหรับโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” จัดโดย มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 9 ได้ตัวแทนนักศึกษาศิลปะดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสดในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ ทั้งหมด 70 คน จะได้ถ่ายทอดความคิด มุมมอง และความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ใน “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) และคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” โดยมี ศ.วิโชค มุกดามณี, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ร่วมด้วย.

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการฯ เผยถึงความสำเร็จของโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ที่ได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จัดโครงการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ ศิลปินอาจารย์ หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้แก่นักศึกษาศิลปะทุกคนสำหรับปีนี้คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ และในการปฐมนิเทศโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์ ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่คนไทยได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจนี้ผ่านภาพวาดจำนวน 10 ภาพ ซึ่งจะจัดแสดงผลงานดังกล่าว ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถ.สีลม ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคมศกนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้