วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.ภาคเหนือ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมระลึกถึง 'ในหลวง ร.9'

ผวจ.ภาคเหนือ นำข้าราชการ-ปชช.ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมน้อมรำลึกถึง "ในหลวง ร.9" ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ...

ชาวอุตรดิตถ์ กว่า 4,989 คน รวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 4,989 คน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำเภอ ให้จัดกิจกรรมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่คนพิการ และเงินสงเคราะห์เด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านแก่ครอบครัวเด็กยากจนอีกด้วย 

ผวจ.ลำพูน นำข้าราชการ-ปชช. “รวมพลังแห่งความภักดี”

ด้าน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูน เรื่องการจัดตั้ง “กองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูนและอำเภอ” เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะ การสร้างและซ่อมแซมฝายในลำน้ำต่างๆ สำหรับการจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศและคนไทยทั่วโลก ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยสามารถทำดีด้วยกาย เช่น การทำความสะอาดศาสนสถาน การให้บริการทางสาธารณะ การเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ การอ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้พิการฟัง และการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา การทำความดีด้วยวาจาโดยร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำความดีด้วยใจ ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา การแผ่เมตตา

รวมพลังแห่งความสามัคคีอำเภอฝาง เชียงใหม่

นอกจากนี้ นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยจัดให้มีพิธี ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตำบลสันทราย มีข้าราชการ หัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ทหารกองบังคับควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเต็มไปด้วยหมอก และน้ำค้าง

ผวจ.ภาคเหนือ นำข้าราชการ-ปชช.ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมน้อมรำลึกถึง "ในหลวง ร.9" ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 22 พ.ย. 2559 11:18 22 พ.ย. 2559 12:28 ไทยรัฐ