วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุคคลต้นแบบแห่งปี

ตามดูรายการ “สร้างฝันเพื่อสันติสุข” ทีไร...เหมือนหัวใจพองโต อิ่มด้วยเนื้อหาสาระและความตั้งใจของผู้ผลิต

เพราะนี่คือ “สื่อสร้างสรรค์” ที่รังสรรแรงบันดาลใจให้พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างดีเลิศ

28 เรื่องราวดีๆในรอบปี 2559 ล้วนเชิดชูอัตลักษณ์ของผู้คนในดินแดนด้ามขวานทอง

ไม่ว่าเชื้อชาติ หรือศาสนาใด ทุกหมู่เหล่าล้วนเต็มไปด้วย “จิตอาสา” ทำความดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทย

ตามรอยปณิธานแห่งองค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

เสาร์ที่แล้ว ออกอากาศเวลา 08.35 น. ทาง ททบ.5 ด้วยเรื่องราวของการรมอบรางวัล “บุคคลต้นแบบแห่งปี 59”

บุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ “ปิดทองหลังพระ” ในการทำความดีเพื่อสังคม โดยทาง กอ.รมน.ต้องการเชิดชูเกียรติ

เพื่อเป็นกำลังใจให้เดินหน้าทำความดีต่อไป

เพราะหลายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในรายการ “สร้างฝันเพื่อสันติสุข” ย่อมมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนั้น

เขาเหล่านี้รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพ การศึกษา ศิลปะต่างๆด้วยสายใยแห่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคง โดยที่ไม่ต้องการชื่อเสียงใดๆ

แต่ต้องการให้สังคมในดินแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเต็มไปด้วยสันติสุข เติมเต็มสติปัญญา โดยไม่ยึดติดทรัพย์สินอื่นใด

ได้เห็น พันเอกสุรวิทย์ รัตนประทุม กล่าวรายการในพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี 59 แล้ว ประทับใจมาก

บุคคลเหล่านี้คือตัวแทนคนดีที่ทำคุณเพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ

เพราะพระองค์ทำเพื่อเรามาตลอดพระชนม์ชีพโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก

“สร้างฝันเพื่อสันติสุข” สื่อสร้างสรรค์เพื่อแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง!!

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com

22 พ.ย. 2559 10:58 22 พ.ย. 2559 10:58 ไทยรัฐ