วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'มาร์ค' นำลูกพรรคแสดงความจงรักภักดีถวาย 'ในหลวง ร.9'

'มาร์ค' นำลูกพรรคแสดงความจงรักภักดีถวาย 'ในหลวง ร.9'

  • Share:

"อภิสิทธิ์" นำลูกพรรค ปชป.รวมพลังถวายสัตย์แสดงความอาลัย "ในหลวง ร.9" น้อมนำพระราชดำรัสเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกฯ นำคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายอัศวิน วิภูศิริ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเกียรติ สิทธีอมร นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และอดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรคฯ ร่วมทำกิจกรรมแสดงความอาลัยและรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์

โดย นายอภิสิทธิ์ พร้อมคณะได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ จากนั้น นายอภิสิทธิ์ ได้เป็นผู้นำในการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเครื่องบูชาด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อความสุขให้ประชาชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่าจักพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นกำลังที่ยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศต่อไป และขอถวายสัจวาจาจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จักน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชกุศลธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ภายหลังกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จสิ้น ทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและความอาลัย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้