วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โครงการหลวง

โครงการหลวงมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จฯทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาดอยปุย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีอาชีพปลูกฝิ่นและมีฐานะยากจนเพื่อให้เลิกอาชีพปลูกฝิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลวงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิโครงการหลวง royalprojectthailand.com

ข้อมูลองค์กร นำเสนอความเป็นมาของโครงการหลวง เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานและกระแสพระราชดำรัส งานวิจัย รวบรวมสิทธิบัตรโครงการหลวง ซึ่งน่าสนใจและมีประโยชน์ นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอข่าวและกิจกรรมของโครงการหลวงที่น่าสนใจ...

22 พ.ย. 2559 10:20 22 พ.ย. 2559 10:21 ไทยรัฐ