วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อิสระขององค์กรอิสระ

อิสระขององค์กรอิสระ

  • Share:

การถกเถียงเรื่องเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระยังดำเนินต่อไป สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะความเห็นสงสัยว่า การโละ กกต.จังหวัด และใช้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งแทน มีประเทศใดใช้มาก่อนหรือไม่? และกังวลว่าหากกรรมการองค์กรอิสระเช่น ป.ป.ช. หรือศาลรัฐธรรมนูญ ต้องพ้นเกือบทั้งคณะ จะวุ่นวายหรือไม่?

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย วิษณุ เครืองาม เคยแสดงความเห็นว่า ปัญหาลักษณะนี้มีทางเลือก 2 แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง มีบทเฉพาะกาลให้กรรมการองค์กรอิสระที่เป็นอยู่เดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ เป็นแนวทางแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น ตามประเพณีไทย แนวทางที่สอง ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พ้นจากตำแหน่งในทันที

แต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะเลือกแนวทางที่สอง เมื่อนักข่าวถามว่าจะมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญเก่าอยู่ต่อไปจนครบวาระหรือไม่? ได้รับคำตอบจากประธาน กรธ. ว่า ทำไม่ได้ เพราะขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หมายความว่าผู้ใดที่ไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องพ้นจากตำแหน่ง

น่าสงสัยว่าจริงหรือ อะไรที่ขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่สามารถออกบทเฉพาะ กาลยกเว้นได้ กรธ. คณะนี้เองเขียนไว้ในบทถาวรของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ ส.ว.มาจาก การเลือกตั้งเองของกลุ่มอาชีพต่างๆหลากหลาย แต่ในบทเฉพาะกาลกลับยกเว้นไว้ว่าใน 5 ปีแรก ให้ ส.ว. 250 คน มาจากการสรรหาและ แต่งตั้งของ คสช. ซ้ำยังเพิ่มอำนาจหน้าที่อีกมาก

เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยนายกรัฐมนตรี บทถาวรระบุว่า นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรและต้องเลือกจากผู้ที่มีชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอไว้ แต่กลับมีบทเฉพาะกาลเปิดทางให้ ส.ส.เข้าชื่อในกรณีที่ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ให้รัฐสภาลงมติอนุมัติให้เลือกนายกรัฐมนตรี โดยไม่จำเป็นต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อพรรค

แต่เปิดทางให้เลือก “คนนอก” ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรค ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. และไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งใดๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม แต่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ถ้าได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.แต่งตั้ง 250 บวกกับ ส.ส. อีกราว 126 คน การเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทำไมจึงมีบท เฉพาะกาลยกเว้นได้

ประเด็นที่ว่าควรเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่? ไม่ควรมองแคบๆแค่ด้านกฎหมาย แต่ต้องมองผลกระทบทางการเมืองด้วย ถ้าโละทิ้งทั้งหมดแล้วสรรหาและแต่งตั้งใหม่ โดยองค์กรที่มาจาก คสช. องค์กรอิสระจะสูญเสีย “ความเป็นอิสระ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหรือไม่? จะได้รับความเชื่อถือหรือไม่ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้