วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประท้วงเจ้าคณะตำบล บริหารเงินไม่โปร่งใส

กรณีที่พระมหาประสูตร ตันติปาโล เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ว่า นายพีรวิช งามแสง นายก อบต. แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ไปจัดตั้งไฟประดับ เตรียมสถานที่บริเวณวัดเก่าให้ประชาชนลอยกระทง ในสระน้ำบริเวณวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2559 นั้น ประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน เกิดความไม่พอใจร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารเงินของวัด รวมทั้งกรณีที่ทางวัดเข้าไปบริหารที่ดินบริเวณป่าช้าเก่ากว่า 20 ไร่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 พ.ย. พ.ต.อ.พน ประเสริฐศรี ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมด้วย ร.อ.ประจบ พันธุ์ไม้ ชุด มว.รส.ที่ 2 ร้อย รส.ที่ 12 รอ. นางอำไพ สถารัตนกุล กำนันตำบลแซร์ออ พระมหาทวี วิสารโท รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร นายอุทาร จิตรสมาน ปลัดอาวุโส ได้เจรจากับประชาชนที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบพระมหาประสูตร ตันติสาโล บริเวณศาลากลางบ้าน และที่ศาลาวัดแซร์ออ ด้านพระมหาประสูตร เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ ชี้แจงว่า บริเวณวัดเก่าที่จัดตลาดนัด ทางวัดเข้าไปจัดเก็บค่าเช่าที่รายละ 5-10 บาท เพื่อนำมาบริหารจัดการในกิจการของสงฆ์ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากวาดขยะ และบำรุงรักษาวัด ไม่ได้จัดเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง และได้ทำบัญชีค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ส่วนที่แจ้งความบันทึกประจำวันกับนายก อบต.นั้น เพื่อตักเตือนว่าการจัดสถานที่ลอยกระทงควรแจ้งเจ้าอาวาสก่อน เพราะที่วัดเก่าอยู่ในความดูแลของวัดแซร์ออ ส่วนเรื่องการจัดเก็บเงินได้ตั้งกรรมการดูแลเฉพาะกิจ สำหรับที่ดินป่าช้าเก่ากว่า 20 ไร่ เป็นที่ นสล. วัดนำมาใช้ประโยชน์เฉพาะไม่ได้ ให้คนประมูลปลูกมันสำปะหลัง และทำมานานแล้วก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัด

ทางด้าน พ.ต.อ.พน ประเสริฐศรี ผกก.หนองหมากฝ้าย กล่าวว่า การบริหารการเงินของวัดควรมี กรรมการวัดที่หลากหลาย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ชาวบ้านเป็นกรรมการด้วย และให้ประชาชนตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใส ส่วนมูลนิธิของวัดที่ตั้งขึ้นยังไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง จึงให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งนี้ พระมหาประสูตร เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ ยินดีปรับปรุงและแก้ไข อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร ขอให้วัด บ้าน โรงเรียนปรองดองกันควรจะอยู่ร่วมกันได้.

กรณีที่พระมหาประสูตร ตันติปาโล เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ว่า นายพีรวิช งามแสง นายก อบต. แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว... 22 พ.ย. 2559 08:46 22 พ.ย. 2559 08:46 ไทยรัฐ


advertisement