วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้พิการ-สูงอายุโวย ยังไม่ได้เบี้ยยังชีพ

เมื่อตอนสายวันที่ 21 พ.ย. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล นายมะหนับ หมัดตาหมีน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูลพร้อมตัวแทนผู้สูงอายุและคนพิการ 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด ประมาณ 30 คน เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อนายสุริยัน เดชรักษา หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากชาวบ้านผู้พิการจำนวน 373คนมีงบ 298,400 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ 1,611 คน จำนวน 1,159,000 บาท แต่ขณะนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพมานาน 2 เดือนแล้ว ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ต่อมานายสุริยันได้เชิญนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด และนายจรูญ ยิ้มเยื้อนประธานสภาเทศบาล ไปชี้แจงเหตุผลต่อชาวบ้าน นายโชติกล่าวว่า ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้เพราะประธานสภาเทศบาล ต.คลองขุด ไม่นำญัตติจ่ายเงินสะสมบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภา

นายจรูญ ยิ้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองขุด เปิดเผยว่า เงินคนพิการหรือเงินผู้สูงอายุในปีนี้ต้องเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ แต่ปีนี้ผู้บริหารเทศบาลทำไม่แล้วเสร็จจึงเบิกจ่ายเงินไม่ได้ นายกเทศมนตรีเพิ่งส่งญัตติงบประมาณปี 2560 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. และจัดประชุมพิจารณาวันที่ 9 พ.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างการแปรญัตติ

นายสุริยันกล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ท้องถิ่น จ.สตูลทำหนังสือถึง ผวจ.สตูล เสนอตอบข้อหารือของสภาเทศบาลตำบลคลองขุดว่า สามารถใช้ขาดเงินสะสมได้หรือไม่ หากทำได้ตามขั้นตอนต่างๆก็สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ภายในเร็วๆนี้ แต่ถ้าไม่ได้ต้องรอให้ผ่านเทศบัญญัติก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร หลังจากรับฟังการชี้แจงชาวบ้านได้สลายตัวกลับไปในที่สุด.

เมื่อตอนสายวันที่ 21 พ.ย. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล นายมะหนับ หมัดตาหมีน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูลพร้อมตัวแทนผู้สูงอายุและคนพิการ 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด ประมาณ 30 คน... 22 พ.ย. 2559 08:26 22 พ.ย. 2559 08:26 ไทยรัฐ