วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในระดับจังหวัด อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสแกนครูดีให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วในประเทศไทย แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นชิ้นงาน ที่สะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจของครูที่ได้รับเสนอชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็น รอยต่อสำคัญในการนำเสนอครูในทุกมิติ จะทำให้ครูเป็นที่ประจักษ์โดดเด่น ส่วนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต นั้น ทราบว่าในแต่ละประเทศมีเกณฑ์การคัดเลือกและมีการเพิ่มเกณฑ์ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาครูในประเทศ โดยทุกประเทศมั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้เดือน มี.ค.2560 นี้.

ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในระดับจังหวัด 22 พ.ย. 2559 00:06 22 พ.ย. 2559 00:06 ไทยรัฐ