วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็ง ม.44 เดินหน้าปฏิรูปศึกษาอีก 3 คำสั่ง

นายกฯพอใจแก้ ร.ร.เล็กช่วยประหยัดงบฯ เห็นชอบหลักการแผนชาติ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 แต่มีข้อสังเกตให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำกลับไปปรับปรุงในรายละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ เรื่องความต้องการกำลังคนในปัจจุบันกับ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนายกฯต้องการทราบจำนวนความต้องการกำลังคนที่ชัดเจน เพื่อวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ หลังจากมีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และยังได้นำเสนอความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน โดยสร้างโรงเรียนแม่เหล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน วางแผนว่าในปี 2564 จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้จำนวน 7,000 โรง ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งนายกฯพอใจแต่อยากให้เร่งดำเนินการให้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวด้วยว่า ศธ.ยังได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ การแก้เกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 เกณฑ์ ,กติกาของคุรุสภา 8 เรื่อง, คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 เรื่อง และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 อีก 19 คำสั่ง และในเร็วๆนี้อาจมีอีก 3 คำสั่ง คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การยุบรวมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนที่มีอยู่ใน 5 องค์กรหลักให้เหลือเพียงคณะเดียว และการเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิ หรือซี 10 ของทุกส่วนราชการ มาใช้เป็นฐานในการกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการอีก 6 ตำแหน่ง ให้ครบ 18 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ซึ่งการหารือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายไม่เอื้อจึงต้องใช้ ม.44.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 21 พ.ย. 2559 23:51 21 พ.ย. 2559 23:51 ไทยรัฐ


advertisement