วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนไทยกำไร 2 แสนล้าน

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET จำนวน 527 บริษัท หรือคิดเป็น 93% จากทั้งหมด 565 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF& REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2559 ปรากฏว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 425 บริษัท คิดเป็น 80% ของ บริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด โดย บจ.มีต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงทำให้มีกำไรขั้นต้น 590,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% ประกอบกับไม่มีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบ ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าสินทรัพย์ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 208,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ายอดขายรวม 2,495,729 ล้านบาท จะลดลง 2.27% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและหมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มียอดขายลดลง 

สำหรับผลการดำเนินงานรวมงวด 9 เดือนของปี 2559 บจ.มีทิศทางเดียวกับไตรมาส 3 โดยมีกำไรสุทธิรวม 681,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.94% และมียอดขายรวม 7,367,911 ล้านบาท ลดลง 4.41% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนด้านความสามารถการทำกำไรของ บจ. ก็ปรับสูงขึ้นทั้งงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปีนี้.

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET จำนวน 527 บริษัท หรือคิดเป็น 93% จากทั้งหมด 565 บริษัท... 21 พ.ย. 2559 23:22 21 พ.ย. 2559 23:51 ไทยรัฐ