วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทช. เร่งสร้างทางลดระดับ แยกสุขุมวิท-พัทยากลาง คาดแล้วเสร็จ ก.พ.60

ทช. เร่งสร้างทางลดระดับ แยกสุขุมวิท-พัทยากลาง คาดแล้วเสร็จ ก.พ.60

  • Share:

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เร่งสร้างทางลดระดับแยกสุขุมวิท-พัทยากลาง จ.ชลบุรี เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางแยก คาดแล้วเสร็จ ก.พ.60 ...

วันที่ 21 พ.ย.59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ทางกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขุมวิท-ถนนพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 1.900 กิโลเมตร ทั้งนี้การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางแยกถนนพัทยากลาง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเมืองพัทยาในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 83% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรและงานประติมากรรม คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 837.441 ล้านบาท

ปัจจุบันการจราจรบนถนนสุขุมวิท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเมืองพัทยาช่วงบริเวณทางแยกสำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ทางแยกพัทยาเหนือ ทางแยกพัทยากลาง ทางแยกพัทยาใต้ และทางแยกพรประภานิมิต ซึ่งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ติดขัดทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันธรรมดา และช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน ตลอดจนบรรยากาศความเป็นเมืองท่องเที่ยว

ในการนี้ เมืองพัทยาจึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก ทช.ให้ดำเนินการก่อสร้างทางลดระดับบริเวณทางแยกพัทยากลาง โดย ทช.ได้ก่อสร้างทางลดระดับบนถนนสุขุมวิท ขนาด 4 ช่องจราจร ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท (ช่วง กม.144+500 ถึง กม.146+400) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.0+000 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ประมาณ 400 เมตร แนวทางมุ่งไปทางทิศใต้จนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.1+900 ความยาวรวมทั้งสิ้น 1.900 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง และงานประติมากรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ประติมากรรมโลมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเมืองท่องเที่ยวทางทะเล โดยจะสอดแทรกศิลปะไทยลงไปที่ตัวโลมา เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา

2. ป้ายทางลอด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เดินทางสู่เมืองพัทยา สามารถรู้ได้ว่าเป็นเมืองพัทยา และเล่าด้วยประติมากรรมของรูปป้ายว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล

3. ผนังทางลอดใช้เป็นพื้นที่เล่าถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประติมากรรม สัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองแห่งชายทะเล โดยให้สีฟ้าและสีน้ำตาล เพื่อต้องการสื่อให้รู้สึกใกล้ชิดกับน้ำทะเลและสีหินทรายตามธรรมชาติ เพื่อดึงความรู้สึกให้สัมผัสได้ขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านทางลอด

อย่างไรก็ตาม เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ลดปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้