วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' ขอ ขรก.รู้รักสามัคคีตามปณิธาน 'ในหลวง ร.9'

"ปนัดดา" ขอ ขรก.ใหม่ รู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธาน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 190 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวบรรยายพิเศษความตอนหนึ่งว่า "ชาติบ้านเมืองในยามนี้ ถือเป็นห้วงเวลาในความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทุกคน จำเป็นที่เราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ข้าราชการต้องช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในวันข้างหน้า เราต้องร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดี ไม่แบ่งแยก ไม่ขัดแย้ง และช่วยกันดูแลสังคมไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข สิ่งใดให้อภัยแก่กันได้ ขอจงให้อภัย ข้าราชการใหม่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุก้าวย่างสู่ความเป็นข้าราชการระดับกลางและระดับสูงต่อไป ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย แต่ความแน่วแน่มั่นคง ซื่อตรง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีอัธยาศัยไมตรี ย่อมถือเป็นเข็มทิศที่จะนำพาตน พัฒนาตน สู่ความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มภาคภูมิ"

"ปนัดดา" ขอ ขรก.ใหม่ รู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธาน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 21 พ.ย. 2559 15:42 21 พ.ย. 2559 17:12 ไทยรัฐ