วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ปนัดดา' ขอ ขรก.รู้รักสามัคคีตามปณิธาน 'ในหลวง ร.9'

'ปนัดดา' ขอ ขรก.รู้รักสามัคคีตามปณิธาน 'ในหลวง ร.9'

  • Share:

"ปนัดดา" ขอ ขรก.ใหม่ รู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธาน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 190 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวบรรยายพิเศษความตอนหนึ่งว่า "ชาติบ้านเมืองในยามนี้ ถือเป็นห้วงเวลาในความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทุกคน จำเป็นที่เราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ข้าราชการต้องช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในวันข้างหน้า เราต้องร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดี ไม่แบ่งแยก ไม่ขัดแย้ง และช่วยกันดูแลสังคมไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข สิ่งใดให้อภัยแก่กันได้ ขอจงให้อภัย ข้าราชการใหม่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุก้าวย่างสู่ความเป็นข้าราชการระดับกลางและระดับสูงต่อไป ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย แต่ความแน่วแน่มั่นคง ซื่อตรง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีอัธยาศัยไมตรี ย่อมถือเป็นเข็มทิศที่จะนำพาตน พัฒนาตน สู่ความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มภาคภูมิ"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้