วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดหอประชุมใหญ่ รำลึก 48 ปี ธรรมศาสตร์อาลัยพ่อหลวง

มธ.เปิดประวัติศาสตร์ "หอประชุมใหญ่" หอประชุมที่เปี่ยมล้นด้วยความทรงจำ รำลึกความผูกพัน 48 ปี พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และประชาคมธรรมศาสตร์...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบ 39 วันแห่งการเสด็จสวรรคต โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ราชธรรม ธรรมะของพระราชา" โดยพระครูปลัดวิริยวัฒน์ (อ.อารยวังโส) และพิธีสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่แห่งความทรงจำของชาวธรรมศาสตร์และประชาชน สถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมหรืองานพิธีการสำคัญต่างๆ ทั้งการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 และการเสด็จฯ มาทรงดนตรีในบทเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง เป็นต้น

โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานส่วนกลางที่จัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในโอกาสครบ 39 วันแห่งการเสด็จสวรรคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลขึ้น เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ราชธรรม ธรรมะของพระราชา" โดยพระครูปลัดวิริยวัฒน์ (อ.อารยวังโส) พิธีสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ นำโดยพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร องค์ประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จากวัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ และวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน พิธีเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 9 นาที นำโดยพระธรรมปาโมกข์ องค์ประธานสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกธรรม โดยพระธรรมปาโมกข์ องค์ประธานสงฆ์

ทั้งนี้ ดร.สมคิด กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนานัปการ ทั้งในด้านวิชาการและการศึกษา อาทิ การเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องถึง 48 ปี ทรงพระราชทานทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแขนงต่างๆ ได้เดินทางไปศึกษาต่อในขั้นสูงยังต่างประเทศ อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้บัณฑิตอาสาสมัครเข้าเฝ้าฯ ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่บัณฑิต พร้อมทั้งทรงกำชับถึงความจำเป็น ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาชนบทให้ควบคู่กับการพัฒนาเมือง อีกทั้งยังทรงเสด็จฯ มามหาวิทยาลัยเป็นการส่วนพระองค์ถึง 12 ครั้ง โดยครั้งสำคัญที่ประทับแน่นในดวงใจชาวธรรมศาสตร์ คือ เมื่อครั้งเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงดนตรีและโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 50 ปี และ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่อประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูป และพระราชทานนามพระประจำมหาวิทยาลัย และเสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสถานที่แห่งความทรงจำของชาวธรรมศาสตร์และประชาชน คือ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ "หอประชุมใหญ่" โดยได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ด้วยมุ่งหมายให้เป็นหอประชุมที่ทันสมัย และสามารถจุคนได้ถึง 2,500 ที่นั่ง โดยที่ผ่านมาหอประชุมใหญ่ได้ถูกนำไปใช้ในวาระและโอกาสอันสำคัญต่างๆ เพื่อรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งการเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 การเสด็จฯ มาทรงดนตรีในบทเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ที่ทรงพระราชทานให้เป็นเพลงประจำสถาบัน แก่นักศึกษาที่เข้าเฝ้าฯ เป็นครั้งแรก อีกทั้งพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณทรงปลูกต้นหางนกยูง หรือต้นยูงทอง บริเวณหอประชุม จำนวน 5 ต้น ตามจำนวนคณะที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ในปี พ.ศ.2506 ฯลฯ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนับเป็นสถานที่สำคัญที่บันทึกห้วงเวลาแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งและสุดจะหาสิ่งใดเปรียบได้ ที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ในขณะนั้นมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความซาบซึ้งอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งจะคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของชาวธรรมศาสตร์ตราบนานเท่านาน.

มธ.เปิดประวัติศาสตร์ "หอประชุมใหญ่" หอประชุมที่เปี่ยมล้นด้วยความทรงจำ รำลึกความผูกพัน 48 ปี พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และประชาคมธรรมศาสตร์... 21 พ.ย. 2559 15:38 21 พ.ย. 2559 16:10 ไทยรัฐ