วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. กำชับ กอร.รส. พิจารณาลดระยะเวลา รอถวายสักการะพระบรมศพ

คสช. ร่วมรวมพลังประกาศความจงรักภักดี สานต่อแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบสังคม ขอให้กอร.รส.พิจารณาลดระยะเวลา รอถวายสักการะพระบรมศพ เข้มคัดกรองประชาชนเข้าสนามหลวง...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 พ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช.กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ได้กล่าวถึงการจัดงาน “รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ในวันที่ 22 พ.ย. เวลา 08.00 น. เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยให้ทุกส่วนของ คสช. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกว้างขวาง พร้อมย้ำว่า นอกจากการจัดกิจกรรมในลักษณะแสดงความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการเผยแพร่พระเกียรติคุณแล้ว สิ่งสำคัญคือการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย โดยกำชับให้ทุกส่วนงานได้นำโครงการตามแนวพระราชปณิธานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมาขยายผล เผยแพร่ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการเร่งสานต่องานในโครงการตามแนวพระราชปณิธานที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เกิดความต่อเนื่องและบรรลุผล

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนการสนับสนุนงานที่เกี่ยวเนื่องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ นั้น เลขาธิการ คสช. ได้ติดตามการดูแลประชาชนของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) โดยรอบพระบรมมหาราชวังมาตลอด โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทำงานได้อย่างเรียบร้อย บริหารจัดการทั้งพื้นที่ และอำนวยความสะดวกประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่ขอให้พิจารณาลดระยะเวลาการรอถวายสักการะพระบรมศพ รวมทั้งคัดกรองประชาชนเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงให้มีความรอบคอบที่สุด โดยเฉพาะในวันหยุดต่อเนื่อง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า เลขาธิการ คสช. ย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ ในลักษณะสนับสนุนส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง โดย คสช. ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนและบริหารจัดการในทุกๆ ปัญหาของสังคม เพื่อดูแลให้ภาพรวมของประเทศมีความเรียบร้อย พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

พร้อมย้ำให้ กกล.รส.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการจัดระเบียบสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้กลไกของส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นหลัก รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจในด้านอื่นๆ เช่น ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย, การพนัน, การช่วยสนับสนุนตามมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การช่วยรับซื้อข้าว การสกัดกั้นการลักลอบนำผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ให้ กกล.รส.เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้ง ภัยหนาว ไฟป่า และหมอกควัน

คสช. ร่วมรวมพลังประกาศความจงรักภักดี สานต่อแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบสังคม ขอให้กอร.รส.พิจารณาลดระยะเวลา รอถวายสักการะพระบรมศพ เข้มคัดกรองประชาชนเข้าสนามหลวง... 21 พ.ย. 2559 14:38 21 พ.ย. 2559 15:54 ไทยรัฐ