วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาพัฒน์ คาด GDP ปี 60 โต 3-4% อานิสงส์ส่งออกขยับ-ลงทุนภาครัฐ

สภาพัฒน์ คาด จีดีพีปี 60 เติบโตราว 3-4% รับปัจจัยจากภาคส่งออกขยายตัวช้าๆ รายจ่ายการลงทุนภาครัฐด้านคมนาคมมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบกับภาคท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี ยังห่วงความไม่แน่นอน ศก.โลก ...

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 60 จะเติบโตราว 3.0-4.0% จากในปี 59 ที่น่าจะเติบโตราว 3.2% จากเดิมคาดเติบโตในช่วง 3.0-3.5% หรือเฉลี่ยที่ 3.3% จากปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้จนถึงปี 60 คือ 1. แนวโน้มการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น 2. แนวโน้มการฟื้นตัวและการขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 3. การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และ 4. แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่มาจากรายจ่ายการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น โดยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 20 โครงการ วงเงิน 1.41 ล้านล้านบาท เริ่มก่อสร้างสร้าง 4 โครงการ วงเงิน 45 พันล้านบาท กำลังประกวดราคา 9 โครงการ วงเงิน 487 พันล้านบาท คืบหน้าชัดเจนในปี 2559 ซึ่งการดำเนินการและเบิกจ่ายจะเร่งตัวขึ้นในปี 2560 ขณะเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ.2560-2564 วงเงิน 7.13 แสนล้านบาท (เป็นโครงการเร่งด่วนในปี 2560 รวมท 48 โครงการ วงเงิน 6,992.7 ล้านบาท)

รวมทั้งมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งแม้จะคาดว่าไตรมาส 4/59 การท่องเที่ยวอาจจะชะลอตัวในระยะสั้น เนื่องจากนักท่องเที่ยงกังวลเรื่องการปฏิบัติตน และกิจกรรมช่วงไว้ทุกข์ และผู้ประกอบการกังวลเรื่องปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ทั้งนี้คาดว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวและขยายตัวในเกณฑ์ดีในปี 2560 โดยประเมินว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 35.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% ชะลอลงจากฐานที่สูงในปี 2559 โดยในแง่ของรายได้การท่องเที่ยวคาดว่าในปี 2560 จะอยู่ที่ 1.95 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1.76 ล้านล้านบาท

ส่วนข้อจำกัดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป ซึ่งต้องติดตามทิศทางและแนวนโยบายของสหรัฐฯ ในช่วงหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญในอิตาลี การเลือกตั้งในฝรั่งเศส และเยอรมนี, การใช้อำนาจมาตรา 50 ของสหราชอาณาจักรในเดือน มี.ค.60 ภายหลังจากการลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และแนวโน้มผลการเจรจา รวมทั้งปัญหาความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป และปัญหาภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

สำหรับการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2559 และ 2560 ควรให้ความสำคัญกับ 5 ด้านที่สำคัญ คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2. การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว โดยดำเนินตามยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560 การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทัวร์ศูนย์เหรียญ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว

3. การสนับสนุนและเร่งรัดการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัว โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการส่งออกของไทยปี 2560 4. การฟื้นฟูเกษตรกรและการเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิต และ 5. การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน

ส่วนสาเหตุที่ปีนี้มอง GDP จะขยายตัว 3.2% ซึ่งลดลงมาเล็กน้อยจากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.3% เนื่องจากมองว่าในไตรมาส 4/59 เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่แน่ใจสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องรอประเมินผลกระทบให้ชัดเจนก่อน ประกอบกับฐานในปีก่อนเร่งตัวค่อนข้างดี สำหรับปี 60 ยังมีความจำเป็นจะต้องรักษานโยบายด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันมองว่ายังไม่มีความผิดปกติของเศรษฐกิจโลกที่จะมากระทบกับไทยเป็นพิเศษ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องออกมาตรการพิเศษเพิ่มเติม.

สภาพัฒน์ คาด จีดีพีปี 60 เติบโตราว 3-4% รับปัจจัยจากภาคส่งออกขยายตัวช้าๆ รายจ่ายการลงทุนภาครัฐด้านคมนาคมมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบกับภาคท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี ยังห่วงความไม่แน่นอน ศก.โลก ... 21 พ.ย. 2559 13:45 21 พ.ย. 2559 14:19 ไทยรัฐ