วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชาย' เชื่อ กรธ.เขียน ก.ม.ลูก ปัดฮั้วประโยชน์ให้ใคร

"สมชาย" เผย สนช.มั่นใจ กรธ.กำหนดยกระดับคุณสมบัติองค์กรอิสระใน ก.ม.ประกอบ รธน. ปัดทำเพื่อฮั้วประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่ง คาดถกองค์กรอิสระเพื่อหาข้อยุติ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวในรายการ "เจาะลึก ทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์" ถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการยกระดับขึ้น ซึ่งอาจจะพบว่ามีคณะกรรมการถึง 10 คนใน 3 องค์กรอิสระ ที่อาจจะขาดคุณสมบัติ ว่า เรื่องนี้ทาง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการทักท้วงในช่วงการสัมมนามาก่อน ซึ่งส่วนตัวเป็นห่วงเหมือนกัน แต่ขอเรียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี 2550 ไม่ได้เขียนไว้ เรื่องของคุณสมบัติขององค์กรอิสระ ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่าที่ฟังมาตอนต้นว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.จะเขียนไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็หมายถึงทุกวาระก็คงเป็นไปตามนั้น แต่จะเป็นเท่าไรไม่ทราบ ส่วนคุณสมบัติส่วนตัวเห็นว่าถ้าไม่เขียนไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจาก กรธ. องค์กรใดไปเขียนก็จะไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่ชัดเจน

เมื่อถามว่า ถ้าในระดับรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องคุณสมบัติไว้แต่ไม่มีข้อผ่อนปรน ข้อยกเว้นไม่ได้กำหนดเรื่องช่วงเปลี่ยนผ่านบทเฉพาะกาลในการยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ มันต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นายสมชาย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด รองลงมาคือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ทั่วไปถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถกำหนดเรื่องวาระไว้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่กำหนดก็ไปหมด โดยหลักกฎหมายจะต้องให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ เพราะฉะนั้นบทยกเว้นถ้าจะมีกรธ.จะต้องแสดงเจตนารมณ์โดยเขียนไว้ในก.ม.ลูกแต่ละองค์กรอิสระว่าจะเว้นคุณสมบัติ หรือวาระไว้ได้จำนวนเท่าไร

เมื่อถามว่า ในระดับกฎหมายลูกจะไปเขียนยกเว้นในสิ่งที่กฎหมายแม่เขียนไว้ได้หรือ นายสมชาย กล่าวว่า เรื่องนี้ก็มีการพูดกันในเวทีสัมมนาเหมือนกัน แต่กรธ.บอกว่าจะใส่ไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 273 ตอนนี้รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว จนกว่าจะมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ อันนี้มีบทยกเว้นแล้ว หมายถึง 8 เดือน 12 เดือน จากนี้จนกว่าจะประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งหมดยังอยู่ได้ แต่ทีนี้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญใหม่มาบังคับว่าให้วาระอยู่ต่อก็ต้องมาตีความว่าจะอยู่ต่อได้หรือไม่ คำถามถัดมาอีกก็ต้องดูว่าคุณสมบัติถ้าอยู่ต่อ ถ้ามีคุณสมบัติที่ต่ำกว่าแล้วมีบทเฉพาะกาลด้วยเจตนาอะไร

เมื่อถามว่า แล้วจะทำอย่างไร นายสมชาย กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้กรธ.คงมีเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นเรื่องนี้คงหารือกับองค์กรอิสระเป็นการภายในและคิดว่าคงไม่ได้เขียนกฎหมายเพื่อไปฮั้วประโยชน์กับใครบางคน ส่วนจะขัดก.ม.แม่หรือไม่เราก็ต้องดูว่าถ้าขัดมันก็ไปไม่ได้ แต่ถ้าไม่ขัดก็ทำได้

"สมชาย" เผย สนช. มั่นใจ กรธ.กำหนดยกระดับคุณสมบัติองค์กรอิสระใน ก.ม.ประกอบ รธน. ปัดทำเพื่อฮั้วประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่ง คาดถกองค์กรอิสระเพื่อหาข้อยุติ 21 พ.ย. 2559 12:40 21 พ.ย. 2559 12:53 ไทยรัฐ