วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมพลังแห่งความภักดี

08.00 น. วันที่ 22 พ.ย.2559...“รวมพลังแห่งความภักดี”

เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นในการแสดงออกถึงความ จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะร้องนำพร้อมประชาชนคนไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทำเนียบรัฐบาล

ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในการแสดงออกของพสกนิกรชาวไทยทุกคนเสียงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” จะดังกระหึ่มไปทั้งประเทศเป็นเสียงเพลงที่จะเปล่งออกมาจากหัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังแห่งความภักดี

นอกเหนือจากนั้นจะมีการเชิญชวนให้ประชาชนในทุกพื้นที่ส่งภาพ-คลิปวีดิโอที่จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เป็นภาพบรรยากาศและกิจกรรมส่งไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมที่ใดจะเป็นสถานที่ราชการ ห้างร้าน อาคารสำนักงาน ชมรม สหกรณ์ ศาลาประชาคม วินมอเตอร์ไซค์ โรงเรียน โรงพัก โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหรือไม่ว่าที่ใดก็ตาม

ให้ร่วมใจกันส่งภาพในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อร่วมบันทึกกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแสดงพลังแห่งความผูกพันและความจงรักภักดี

ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะตัดต่อคัดเลือกภาพและคลิปวีดิโอที่ส่งมาเพื่อเผยแพร่ภาพความงดงามประทับใจเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์ต่อไป

แน่นอนว่า วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยทุกคนพร้อมใจกันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

เป็นภาพประทับใจที่จะติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนาน

สิ่งสำคัญที่ควรจะกล่าวถึงและขอให้คนไทยพึงระลึกเอาไว้นอกเหนือจากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว

การนำสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคิดและสร้างปรัชญาที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่ประเทศชาติและประชาชนนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ต้องนำไปฏิบัติ

เพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพวกเราส่วนใหญ่แม้ได้รู้ได้เห็นได้รับทราบ

แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่จากนี้ไปเชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจัง

สิ่งนี้แหละที่พระองค์ท่านมุ่งหวังและอยากเห็นพสกนิกรทุกคนนำไปปฏิบัติเพื่อจะทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข มีความสมานสามัคคีอันจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดี มั่นคง และเท่าเทียมกับอารยประเทศทั้งหลาย

เป็น “ของดีที่มีอยู่”...อย่างแท้จริง

ในส่วนของรัฐบาลก็ควรจะเริ่มต้นที่จะนำสิ่งดีๆเหล่านี้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำทางให้ประชาชนได้มองเห็น

เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

เป็นการสร้างชาติที่ทำให้เกิดความหวัง ซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่มองเห็นอนาคตได้

ถือเป็นวาระและโอกาสที่สำคัญยิ่ง

วันสำคัญวันนี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่คนไทยจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันในทุกภาคส่วนด้วยเสียงเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

ที่ดังกระหึ่มกึกก้องไปทั้งแผ่นดิน...

“สายล่อฟ้า”

21 พ.ย. 2559 11:49 21 พ.ย. 2559 11:49 ไทยรัฐ