วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประเทศไทยจะต้องพลิกโฉมใหม่

ประเทศไทยจะต้องพลิกโฉมใหม่

โดย หมัดเหล็ก
22 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

บรรยากาศความอาลัยการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 1 เดือนเต็ม ประเทศไทยอยู่ในความสงบ มองเห็นความรักความสามัคคี เป็นสีเดียวกัน ของคนไทยจริงๆ โดยเนื้อแท้ของคนไทย รักสงบ เอื้ออาทร จิตใจดี แต่มีคนบางกลุ่มที่เห็นจุดอ่อนตรงนี้ ใช้เป็นโอกาสใน การชิงอำนาจ ยามวิกฤติ คนเหล่านี้ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์ อำนาจวาสนา โดยไม่คำนึงถึงความหายนะของประเทศ

หรือแม้แต่ใน บรรยากาศที่คนไทยรวมเป็นใจเดียว ได้สำเร็จ คนเหล่านี้ก็ยังไม่ยอมหยุดหย่อน ที่จะเล่นเกมชิงอำนาจต่อไป เพราะจิตใจที่หวาดระแวง กลัวจะสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ ชักใยอยู่เบื้องหลังให้คนไทยมีความรู้สึกแตกแยกอยู่ตลอดเวลา

ค่านิยมที่ว่า อำนาจหรือความถูกต้อง จะต้องอยู่กับฝ่ายนี้เท่านั้น ถ้าฝ่ายนั้นไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ตาม ถือว่าไม่มีความ จงรักภักดี กระทำการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอันตรายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

เท่ากับว่าเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา

ผลลัพธ์ก็คือ ประเทศไทยมีคนจนที่เป็นรากฐานของประเทศมากขึ้น มีคนรวยที่เป็นคนกระจุกหนึ่งเท่านั้น ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้น ระบอบประชาธิปไตยถูกบิดเบือนให้ออกนอกวิถีประชาธิปไตยมากขึ้น เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เสื่อมโทรมมากขึ้น ชาวนาปลูกข้าวขายขาดทุนแต่นายทุนเอาข้าวชาวนาไปขายได้กำไร

ประเทศกลายเป็นสมบัติผลัดกันชม

ถ้าประเทศไทยไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ถ้าประเทศไทยยังให้การบริหารประเทศเป็นแบบผิดฝาผิดตัวอยู่อย่างนี้ ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ยังมองปัญหาแบบเดิมๆ ยังเขียนรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยความคิดเดิมๆ คนเดิมๆ ยังยึดติดกับตัวบุคคลเดิมๆ

จะยิ่งติดหล่มจมปลัก

ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่ต้องไปถมทะเลเพื่อทำสนามบินหรือปลูกพืช ไม่ต้องนำน้ำทะเลมากรองเพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางทะเลทราย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไม่เคยมีปัญหาประชาชนอดอยากจนเสียชีวิต

แต่กลับมีปัญหาขัดแย้ง ทะเลาะแย่งชิงกันเอง

สังคมไทยเคยเป็นสังคมที่ให้อภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างน้อย 10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยแตกแยกลงลึกไปถึงสังคมครอบครัวเดียวกัน เพราะความปรารถนาของคนกลุ่มเดียว

ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องรีบพลิกโฉมใหม่ให้ทันก่อน ที่จะสายเกินเยียวยา วัฒนธรรมความคิด อุดมคติที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจะต้องเร่งแก้ไข ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นขี้โรคแห่งเอเชีย

ถูกครอบงำโดยทุนนิยมและอำนาจนิยม.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้