วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รธน.ไทยที่สหรัฐฯชื่นชอบ?

รธน.ไทยที่สหรัฐฯชื่นชอบ?

  • Share:

ไม่ทราบว่าพูดเล่นหรือพูดจริง หรือทีเล่นทีจริง ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บอกนักข่าวว่า “ผมระลึก ในใจไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้า อเมริกาอาจจะต้องมาเลียนแบบรัฐธรรมนูญไทย” เพราะของเรามีอะไรที่แปลกใหม่ แปลว่าเรามีประสบการณ์ เขานึกไม่ถึง แต่ของเราพบมาทุกรูปแบบ เราจะเขียนเข้มข้นลักษณะนี้ ไว้ในกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ

จากประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา เราลอกแบบรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกมาโดยตลอด ลอกแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจากอังกฤษ การเลือกตั้งวุฒิสภาจากสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญบางฉบับของไทยแยกอำนาจฝ่ายบริหารออกจากอำนาจนิติบัญญัติ และเลือกแบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วนจากเยอรมนี

ประเทศไทยอาจมีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าประเทศใดๆในโลกตะวันตก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา 84 ปีใต้ระบอบประชาธิปไตย ไทยมีรัฐธรรมนูญมาถึง 19 ฉบับ และกำลังจะมีฉบับที่ 20 ในเร็วๆนี้ ส่วนสหรัฐฯนับแต่ประกาศเอกราชมา 240 ปี มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว และไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง เพียงแต่แก้ไข 27 ครั้ง

รัฐธรรมนูญไทยมีอะไรดีที่สหรัฐฯอยากจะเลียนแบบ? การร่างรัฐธรรมนูญไทยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเพื่อให้เขียนรัฐธรรมนูญตามความต้องการของตน ส่วนสหรัฐฯมอบให้คณะผู้แทนจากทุกรัฐเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และขั้นสุดท้ายต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกรัฐยึดหลักประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น

อุดมการณ์ทางการเมืองของสหรัฐฯ กับ กรธ.ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง สหรัฐฯเป็นประเทศที่นิยมการเลือกตั้งหรือ “เลือกตั้งนิยม” เลือกตั้งตั้งแต่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรท้องถิ่น ผู้ว่าการรัฐ ส.ส.และ ส.ว.รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดี แต่ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.เป็นแบบ “แต่งตั้งนิยม” เป็นแนวคิดที่ติดมาจากระบบราชการ

ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.ให้ ส.ว.ทั้งสภา 250 คนมาจากการแต่งตั้งของ คสช.มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี และผลักดันการปฏิรูปประเทศ ส่วนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไม่ต้องมาจากเลือกตั้งก็ได้มาจาก ส.ส.ก็ได้ จาก “คนนอก” ซึ่งไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งของประชาชนใดๆ ไม่ต้องหาเสียงหรือสัญญากับประชาชนก็มีสิทธิเป็นได้

จากรัฐธรรมนูญที่ยกมาเปรียบเทียบ คนอเมริกันคงจะไม่อยากลอกแบบร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.เพราะแนวความคิดที่ต่างกัน แต่อเมริกันอาจชอบพฤติกรรมบางอย่างของนักการเมืองไทย ตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เพิ่งผ่านมามีการหาเสียงที่น้ำเน่าแบบสุดๆ โจมตีกันด้วยเรื่องส่วนตัวมากกว่านโยบายคล้ายกับการเมืองไทยเข้าไปทุกที.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้