วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมแก้ปัญหาหมอกควัน, ไฟป่า

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เผยว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560 และเปิดห้องศูนย์อำนวยการสั่งการฯ (War Room) ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของ จ.เชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและได้มี ประกาศ 2 ฉบับ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรและเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อกำหนดให้พื้นที่ทุกแห่งใน จ.เชียงใหม่เป็นเขตควบคุมไฟป่า

รอง ผวจ.เชียงใหม่กล่าวต่อไปว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือน พ.ย.-เม.ย.ของทุกปี ไฟป่าและหมอกควันทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร การเผาขยะ เผาเศษใบไม้และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ อย่างประมาณค่าไม่ได้

จึงอยากให้ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตระหนัก ป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่โยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาพรวมทั้งจังหวัด ที่ประชุมได้พิจารณาให้แต่ละอำเภอไปกำหนดห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิง และกำหนดรูปแบบ วันที่และสถานที่ เพื่อเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์คิกออฟในแต่ละอำเภอ เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน ส่วนการกำหนดช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เบื้องต้นกำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-20 เม.ย.60 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะนำเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่.

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เผยว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560 และเปิดห้องศูนย์อำนวยการสั่งการฯ (War Room) ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2559 08:55 21 พ.ย. 2559 08:55 ไทยรัฐ