วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชมงคลธัญบุรีจัด 81 ทุนอุ้มลูกชาวนา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 704 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรของชาวนา จำนวน 81 ทุน ซึ่งในภาวการณ์เช่นนี้ การจัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือลูกชาวนาเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ นอกจากทุน ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่แต่ละคณะได้ดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาอีก ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 200 ทุน ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าทุนที่มอบให้ทั้งหมดนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

“ทุนของมหาวิทยาลัยที่มอบให้กับนักศึกษานี้ จะเป็นทุนที่ให้ตลอดจนจบการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนทุกปี เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบความประพฤติ สอบถามสารทุกข์สุกดิบ และการเรียนของเด็กไปในตัวด้วย” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว และว่าส่วนเรื่องการเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายนั้น ขณะนี้มีชาวนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อแสดงความจำนงที่จะนำข้าวเข้ามาจำหน่ายแล้ว โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้รวมกลุ่มกันมา และตนได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้วให้กำหนดราคาที่จะจำหน่ายที่เหมาะสมให้กับชาวนาด้วย.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 704 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท 21 พ.ย. 2559 00:46 21 พ.ย. 2559 00:46 ไทยรัฐ