วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Keep faith with someone

“ศรัทธาเชื่อถือ” ฝรั่งใช้ faith ครับ ฝรั่งมีวลีที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับคำนี้ก็เช่น an act of faith ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่เมืองซอลโกตอร์ยาน (Salgotorjan) สาธารณรัฐฮังการี แมนเฟรด (Manfred) พ่อหม้ายรูปหล่อตัดสินใจให้เลขานุการเซราฟินาดูแลลูกทั้งสามและครอบครัวในกรุงลอนดอนแทนตนเอง

Allowing Seraphina to be in charge of his family was a total act of faith. การให้เซราฟินาดูแลครอบครัวเป็นการกระทำที่แสดงความไว้ใจเชื่อใจอย่างมากจริงๆ

ประธานบริษัทให้การสนับสนุนราโดสลาฟ (Radoslaw) ผู้จัดการชาวโปแลนด์ ตั้งแต่ฝ่ายหลังเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี จน กระทั่งมาเป็นผู้จัดการใหญ่ เมื่อถูกถาม ประธานลีพูดว่า I always keep faith with him because he is a good person. ผมยังให้การสนับสนุนราโดสลาฟ เพราะเขาเป็นคนดี

Keep faith with someone หรือ keep faith with something=to continue to support...หรือ to continue to believe....คน/สิ่งของ

หมายถึง ยังสนับสนุน หรือเชื่อถืออยู่ จะสนับสนุนคน องค์กร หรือความคิดก็ได้

แต่ถ้า เลิกเชื่อถือศรัทธา เลิกไว้ใจ ก็ใช้ break faith with somebody หรือ something เช่น I broke faith with him because he was a bad person. ผม เลิกให้การสนับสนุนเขา เพราะเขาเป็นคนเลว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

20 พ.ย. 2559 13:44 20 พ.ย. 2559 13:44 ไทยรัฐ