วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นาหญ้าสวนผสม ต่อยอดคำสอนพ่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับพสกนิกรของพระองค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดจากบ่วงแห่งความจน...เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบริหารจัดงานทำเกษตร โดยเฉพาะที่ดินและน้ำ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย ดังนี้

“...หลักมีว่า แบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ...ในบริเวณนี้จะเกิดเป็นบริเวณที่พัฒนาแบบใหม่ ถึงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่”...เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมาก แต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก...”

เกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่นำแนวคิดพระราชทานนี้มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ แต่ด้วยปัจจุบันมีนโยบายโซนนิ่งจากภาครัฐ มุ่งหวังให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกับปลูกข้าว พิเชฐ เจริญพร เลยปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเนเปียร์ และทำปศุสัตว์แทน

“เดิมพื้นที่ 20 ไร่ ปลูกอ้อยทั้งหมด จนปี 2555 เริ่มมองว่าน่าจะปลูกพืชอื่นดีกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงเริ่มน้อมนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ แบ่งพื้นที่ 6 ไร่ ปลูกไม้ผล อาทิ ขนุน มะม่วง ฝรั่ง ลำไย กล้วย ทุเรียน เงาะ มะละกอ ข้าวโพด ผักสวนครัวเกือบทุกชนิด พื้นที่อีก 6 ไร่ขุดสระน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ พร้อมกับเลี้ยงปลากดคัง กดเหลือง ยี่สก สวาย บึก อย่างละ 2,500 ตัว”

พื้นที่อีก 6 ไร่ไม่เหมาะสมกับปลูกข้าว จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ 5 ไร่มาปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ส่งขายให้กับสหกรณ์โคนมในจังหวัด อีก 1 ไร่ เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ อย่างละ 220 ตัว กบในคอก 3 คอก คอกละ 500 ตัว หมูหลุมขุนขายเนื้อ 20 ตัว...ส่วนที่เหลืออีก 2 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย

พิเชฐ บอกว่า เหตุที่หันมาปลูกหญ้าเนเปียร์ ไม่ใช่แค่เรื่องของโซนนิ่ง แต่เพราะปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามาก 1 ไร่ปลูกได้ 3-4,000 ต้น ตัดผลผลิตได้ถึงปีละ 6 ครั้ง ประหยัดต้นทุน ทนทาน ใช้น้ำน้อย ไม่ต้องใช้ยาหรือสารเคมี ที่สำคัญมีสหกรณ์โคนมกาญจนบุรีรองรับ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องตลาด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองสามพราน ที่แทบไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลย...พันธุ์ไม้ต่างๆเพาะเอง ปุ๋ยใช้ขี้ไก่ขี้หมู เมื่อเก็บผลผลิต มีพ่อค้ามารับถึงสวน

รายได้รายวันจากไข่เป็ดไข่ไก่เดือนละ 40,000 บาท เลี้ยงกบ 4 เดือน 35,000 บาท เลี้ยงหมู 120 วัน 60,000 บาท รายได้รายปีจากพืชผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และปลาอีกประมาณ 120,000 บาท ส่วนหญ้าเนเปียร์
ทำเงินเพียวๆ แทบไม่มีค่าใช้จ่ายปีละ 100,000 บาท

ทั้งปีเฉลี่ยแล้วเดือนละเจ็ดหมื่นกว่าบาท ...ทำอย่างพอเพียง แต่มีรายได้เกินพอใช้

กรวัฒน์ วีนิล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับพสกนิกรของพระองค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 20 พ.ย. 2559 12:55 20 พ.ย. 2559 12:56 ไทยรัฐ