วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิพิธภัณฑ์ไทย

www.sac.or.th คือเว็บไซต์ของฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่รวบรวมและให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ รวมถึงเผยแพร่บทความทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นในเชิงพิพิธภัณฑ์วิทยาและมานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์

รีวิวพิพิธภัณฑ์ รวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยทั้งประวัติ ภาพถ่าย แผ่นพับ วีดิโอ แผนที่ ผังจัดแสดง เอกสารที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ บทความต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก จุลสาร หนังสือต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี พิพิธภัณฑ์วิทยา สถิติ ข่าวพิพิธภัณฑ์ เทศกาลพิพิธภัณฑ์...

20 พ.ย. 2559 11:59 20 พ.ย. 2559 11:59 ไทยรัฐ