วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเด่นต้นแบบ

โดย สหบาท

ตำรวจดีเด่นต้นแบบมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวประจำปี 2559

คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และคณะกรรมการมูลนิธิ จัดพิธีมอบไปเมื่อวันก่อนที่สโมสรตำรวจ

ถ้วยเกียรติยศ “กลุ่มสัญญาบัตร” ได้แก่ ร.ต.ท.ธีรวัตร เต็มราม รอง สว.สส.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ถ้วยเกียรติยศ “กลุ่มชั้นประทวน” ด.ต.นพพร อินดำ ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ศชต. ด.ต. สุทิน อินทโชติ ผบ.หมู่งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. บช.น. และ ส.ต.อ.หญิง กาญจนา ทองเนตร ครู (ปท.1) กก.ตชด.13 บช.ตชด.

ประกาศเกียรติคุณ 19 รางวัล แยกเป็น ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ประภาส รอดพินิจ รอง ผกก./หน.ศวบ.ศปก.ตร.สน. พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม พ.ต.ต.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ สปพ.

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น พ.ต.ท.ไกรสร ศรีอำพร สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ สว.กลุ่ม งานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. ร.ต.ท.ผดุง ท้ายเรือคำ รอง สวป.สภ. แม่จัน จ.เชียงราย ร.ต.ท.วิเชียร ทองนวน รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด.ต.ฤทธิไกร ใจกว้าง ผบ.หมู่ กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

ด้าน สืบสวนดีเด่น พ.ต.ท.นรพยัคฆ์ คมพยัคฆ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน รอง ผกก.สส.3บก.สส.บช.น. สอบสวนดีเด่น พ.ต.อ.วสันต์ วิจิตรพุทธิกุล ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ แสงเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ประพนธ์ ภูจอมนิล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ธราดล เหมพัฒน์ รอง ผกก.6 บก.ป.

จราจรดีเด่น ด.ต.ทวี มุงคุณคำขาว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ธีระ เถระพัฒน์ รอง ผกก.จร.สน.บางขุนเทียน ส่วนด้าน มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ ด.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จ.ตรัง และ พ.ต.ท. หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ สว.ฝท.สท.

มี ด.ต.มะรีเป็น เจ๊ะยิ ผบ.หมู่ ป.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส รับรางวัลเกียรติยศ “สดุดีวีรกรรม” ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ ร.ร.บ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2559

สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติและจารึกชื่อไว้เป็นแบบอย่างต่อไป.

สหบาท

20 พ.ย. 2559 11:39 20 พ.ย. 2559 11:39 ไทยรัฐ