วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความคาบเกี่ยวระหว่างรัฐธรรมนูญ

เป็นที่ทราบกันดีว่า หากมีการประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อไหร่จะกระทบกับการปฏิบัติงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญมากมาย โดยเฉพาะองค์กรอิสระ จะมีผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงต้องเขียนบท เฉพาะกาลเอาไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ ซึ่งก็จะต้องมีการเขียนเอาไว้ให้ชัดเจนเพื่อไม่ต้องไปนั่งตีความกันในภายหลัง

ด้วยเหตุที่ คุณสมบัติโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเก่ากับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการนำไปสู่การปฏิบัติหลายข้อด้วยกัน ประกอบกับการที่ต้องครบวาระในคณะกรรมการอิสระ อาทิ คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ที่จะครบวาระในปีหน้านี้พอดี

หรือถ้าจะวัดกันโดยคุณสมบัติแล้ว ในทุกองค์กรอิสระ โดยเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. และ ป.ป.ช. มีผู้ขาดคุณสมบัติอย่างแน่นอน ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจะต้องมองหาทางออกไว้ล่วงหน้า เช่น การเลือกตั้งตามโรดแม็ป ที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้า เป็นต้น ระยะห่างระหว่าง การสรรหา กกต.คนใหม่กับการจัดการเลือกตั้งจะต้องให้มีเวลาเตรียมตัวด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะกระทบกับการเลือกตั้งตามมา

เนื่องจากอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้อำนาจคณะกรรมการ กกต.แต่ละด้าน ในการตัดสินใจงานที่รับผิดชอบ ในกรณีเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องเป็นมติที่ประชุม

ตรงจุดนี้จะมีปัญหาหรือไม่ ฝ่ายรัฐบาลส่งสัญญาณเอาไว้แล้วว่า ในระยะเริ่มต้นถ้าจุดไหนมีปัญหาก็สามารถที่ จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหาได้ กลายเป็นข้ออ้างว่า แม้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว อำนาจตามมาตรา 44 ก็จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะไม่มี คสช.นั่นเอง

ความคาบเกี่ยวระหว่างรัฐธรรมนูญใหม่และเก่า ที่จะต้องโยนให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ก็จะมีปัญหาอีก ถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติหรืออยู่ระหว่างการสรรหากันใหม่

รวมไปถึงการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ที่จะต้องยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยจะติดขัดไปด้วย ยังรวมไปถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เองที่อาจจะมีคนสอบตกตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นกัน

ที่สำคัญในกรณีที่จะต้องกำหนด ให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง ก็จะมีผลกับกรอบและระยะเวลาที่กำหนดตายตัวเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่ได้มีบทเฉพาะกาลบัญญัติเอาไว้เป็นพิเศษ

ถึงตอนนั้น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ต้องใช้อำนาจพิเศษในการแก้ไขปัญหาอยู่ดี ความยุ่งยากซับซ้อนของบท บัญญัติและข้อกฎหมาย ถ้ากำกับไม่ดีหรือปล่อยให้มีช่องว่างในท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นปัญหาทับซ้อน

จนเกิดทางตันขึ้นมาได้.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

20 พ.ย. 2559 11:34 20 พ.ย. 2559 11:34 ไทยรัฐ