วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำคัญสุดคือตรงไปตรงมา

มีการโต้เถียงกันเรื่องการกำหนดโทษประหารชีวิตในความผิดการซื้อขายตำแหน่งในกฎหมายพรรคการเมือง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่ารุนแรงเกินไป กฎหมายการซื้อขายตำแหน่งทันสมัยอยู่แล้ว แต่มีปัญหาไม่บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด ส่วนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า การซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องร้ายแรง

การซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรี มักจะหัวหน้าพรรคเป็นผู้ขาย และ ส.ส. ลูกพรรคเป็นผู้ซื้อ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ อาจเทียบเคียงได้กับกฎหมายอาญาที่ห้ามเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติเรียกรับสินบน เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

เปรียบเทียบกับการซื้อสิทธิขายเสียง กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.กำหนดโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีในความผิดฐานซื้อเสียง หรือการจัดให้มีมหรสพ รวมทั้งการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นคุณหรือโทษต่อฝ่ายใด

ในสายตาของสังคม การซื้อเสียง เป็นการซื้อตำแหน่งรูปแบบหนึ่ง เป็นการซื้อตำแหน่ง ส.ส.และ ส.ส.บางคนอาจได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี แต่ผู้ซื้อเสียงจะได้รับโทษน้อยกว่าผู้ซื้อขายตำแหน่ง ส่วน “ผู้ขายเสียง” เป็นประชาชนกฎหมายไม่ได้กำหนดโทษไว้ และสังคมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ มีความผิดเล็กน้อย หรือแทบจะไม่มีความผิด

การกำหนดโทษผู้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียง บังคับขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม หรือใช้อำนาจรัฐตาม กฎหมายเลือกตั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นโทษที่เหมาะสมกับความผิด คือจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี แต่การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งก็มีปัญหา เช่นเดียวกันกับกฎหมายการซื้อขายตำแหน่ง ในวงราชการ

นั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคร่งครัด ไม่โปร่งใส ไม่ตรงไปตรงมา มีการลูบหน้าปะจมูก ไม่ปฏิบัติต่อทุกพรรคโดยเท่าเทียมกัน เอื้อประโยชน์บางพรรคโดยทำเป็นหลับหูหลับตา ไม่รู้ไม่เห็นการซื้อเสียงอย่างโจ๋งครึ่มมโหฬาร แต่จ้องจับผิดบางพรรค แม้จะทำผิดเพียงเล็กๆน้อยๆ จึงไม่มีทางทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม

นี่คือสาเหตุสำคัญที่ต้องเถียงกันเรื่อง กกต. เพราะแม้จะกำหนดคุณสมบัติให้สูงแค่ไหน แต่ไม่คำนึงถึงความเป็นกลางทาง การเมือง และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านๆมา และเปิดช่องให้กลุ่มใดสามารถแทรกแซงการแต่งตั้ง กกต. หรือองค์กรอิสระชุดใหม่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาได้หรือ?

20 พ.ย. 2559 09:13 20 พ.ย. 2559 09:13 ไทยรัฐ