วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นทท.แห่ชมทะเลหมอก-พันธุ์ไม้เมืองหนาว ยอดดอยเชียงรายคึกคัก

นทท.แห่ชมทะเลหมอก-พันธุ์ไม้เมืองหนาว ยอดดอยเชียงรายคึกคัก

  • Share:

มวลอากาศเย็นแผ่ขยายบนดอยผาตั้ง จ.เชียงราย อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศา หมอกหนาปกคลุมทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวแห่เดินทางสัมผัสความหนาวเย็น ชมทะเลหมอก-ดวงอาทิตย์ขึ้น พร้อมชมสวนเกษตรพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวกันคึกคัก ...

วันที่ 19 พ.ย.59 นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เปิดเผยว่า มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ขยายลงมาบนพื้นที่ดอยผาตั้ง อากาศต่ำสุดวัดได้ที่ 10 องศา มีหมอกหนาปกคลุมบริเวณยอดดอย เช้านี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักรีสอร์ต และที่มาพักในศูนย์ฯ เพื่อรอชมทะเลหมอกตอนเช้าและดวงอาทิตย์ขึ้นที่ยอดดอยผาตั้ง หลังจากนั้น นักท่องเที่ยวก็จะเข้าชมแปลงเกษตรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ที่ตั้งอยู่ใกล้จุดชมวิวบนดอย

นายพันนุมาศ เผยว่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ที่บ้านห้วยแล้ว ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เริ่มเข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครั้งแรก ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2347 โดยได้ทำการทดสอบและผลิตพืชผักเมืองหนาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ทำการส่งเสริมและผลิตพืชผักเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอย่างจริงจัง

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านหมู่บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้าผาหม่นและบ้านศิลาแดง ได้ถวายฎีกา ทูลหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และต้นน้ำให้คงสภาพสมบูรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เสด็จ มายังบ้านผาตั้ง และได้โปรดให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น โดยชาวบ้านได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้งพื้นที่ 50 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์

นายพันนุมาศ เผยว่า ที่ตั้งของศูนย์ใกล้จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของดอยผาตั้ง ในโครงการมีการปลูกพืชเกษตรเมืองหนาว ที่ต้องเป็นพื้นที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในระดับ 1,500 เมตร สามารถปลูกพืชไม่เมืองหนาวได้หลายชนิดที่ได้ผลดี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและการลดการใช้สารเคมีเน้นให้เกษตรกรผลิต ปุ๋ยหมักทดแทนเพื่อเข้าสู่การปลูกพืชในระบบ GAP และ GGP ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงฐานะความ เป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น

นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ เจ้าของสวนเกษตร “บ้านฟาง โฮมสเตย์” บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ กล่าวว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเที่ยวชมธรรมชาติ ศึกษาแนวเกษตร ช่วงนี้ จึงได้แวะเวียนเดินทางเข้าชมสวนเกษตรไม้พันธุ์ดอกเมืองหนาวที่ตนได้นำมาปลูกและได้ผลผลิตดี

ด้าน นางปารดา ศรีเลาว์ เจ้าของสวนเกษตร ชื่อ “สุตะฟาร์ม@ภูชี้ฟ้ารีสอร์ท” ศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เชิงซ้อน บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ เผยว่า นักท่องเที่ยว เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว และชมทะเลหมอกในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ดอยผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า ในช่วงวันหยุด และจะแวะชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังออกดอกเบ่งบานชูช่อเหลืองเต็มผืนดอย รวมทั้งที่สวนของตนด้วย

รวมข่าวทะเลหมอก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้