วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ยันไร้ช่องพิเศษให้คนตจว.เข้าสักการะเร็วขึ้น อย่าเชื่อแอบอ้าง

กรมการปกครอง แจง ข้อความสื่อออนไลน์จัดเต็นท์-ทางพิเศษให้คนต่างจังหวัดเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้เร็ว ไม่ใช่เรื่องจริง ยัน ต้องต่อแถวรอคิวเหมือนกันทุกคน หากพบคนแอบอ้าง แจ้ง จนท.ได้ทันที

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 59 กรมการปกครอง ออกจดหมายข่าวเผยแพร่สื่อมวลชนว่า ตามที่ปรากฏข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า มีการจัดเต็นท์พิเศษสำหรับประชาชนจากต่างจังหวัด แยกออกจากประชาชนทั่วไป และสามารถเข้าไปกราบถวายสักการะพระบรมศพ ได้เร็วกว่าแถวของประชาชนทั่วไป และลักษณะท่าทางของประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนชนบทนั้น มีข้อเท็จจริงดังนี้

1. หากให้ประชาชนต่างจังหวัดแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เดินทางมากันเอง อาจจะเกิดความสับสนวุ่นวายหลายประการ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจัดระบบให้จังหวัดนำประชาชนเข้ามาได้วันละประมาณ 3,000 คน จากจำนวนประชาชนที่สามารถเข้าไปในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันละ 30,000 คน เท่ากับเข้ามาเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในแต่ละวัน

2. การคัดเลือกประชาชน ได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำประชาคมตกลงกันเอง

3. ได้กำหนดให้จังหวัดต้องจัดรถโดยสารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง มีจุดพักรถ จุดพักคอย จุดรับส่ง และจุดจอดรถ ให้กับรถโดยสารทุกคันที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวง และเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรในกรุงเทพฯ ได้กำหนดให้นำรถไปจอดที่บริเวณถนนพุทธมณฑล

4. ประชาชนที่เข้ามาจะเริ่มเข้าสู่เต็นท์พักคอยบริเวณฝั่งทิศเหนือของท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 05.30 น. โดยจะร่วมเข้าแถวต่อจากประชาชนทั่วไปที่มาต่อแถวรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยไม่มีเต็นท์หรือแถวพิเศษเฉพาะประชาชนจากต่างจังหวัดแต่อย่างใด โดยสามารถสังเกตได้ว่า ทุกคนจะติดป้ายระบุชื่อ-นามสกุล จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานจังหวัด ไว้ที่หน้าอกเสื้อ รวมถึงจะมีข้าราชการจากจังหวัด และจากกรมการปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เดินร่วมไปกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยไปตลอดเส้นทางจนกลับออกมาจากประตูพระบรมมหาราชวัง แล้วนำกลับไปขึ้นรถโดยสารที่บริเวณหน้ากองสลากฯ เก่า รวมเวลาที่อยู่ในท้องสนามหลวง 8-14 ชั่วโมง และเวลาที่จะต้องโดยสารรถกลับภูมิลำเนาอีก 2-16 ชั่วโมง

ดังนั้น ประชาชนจากต่างจังหวัดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปทุกประการ ไม่มีสิทธิพิเศษ หรือช่องทางพิเศษแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการแอบอ้าง หรือมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อำนวยการร่วมท้องสนามหลวงได้ตลอดเวลา.

กรมการปกครอง แจง ข้อความสื่อออนไลน์จัดเต็นท์-ทางพิเศษให้คนต่างจังหวัดเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้เร็ว ไม่ใช่เรื่องจริง ยัน ต้องต่อแถวรอคิวเหมือนกันทุกคน หากพบคนแอบอ้าง แจ้ง จนท.ได้ทันที 19 พ.ย. 2559 12:03 19 พ.ย. 2559 12:48 ไทยรัฐ