วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.กลางวันร้อนแดดแรง เหนือ-อีสานตอนบนอากาศเย็น มีหมอกช่วงเช้า

ภาคเหนือ และอีสานตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ภาคกลางตอนบน และอีสานตอนล่างอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน กทม.มีฝนเล็กน้อย กลางวันอากาศร้อน แดดแรง...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 2559 จากการตรวจสอบโดยระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวี และเดอะเวตเตอร์ คอมพานี เช้านี้พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง จึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ยกเว้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิในเช้าวันนี้ จะพบว่าบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นๆอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 19-20 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่มีอากาศเย็นยังคงปกคลุมในบริเวณภาคเหนือ แต่พื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาคมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยอุณภูมิต่ำสุดของภาคเหนือยังทรงๆ อยู่ที่ 18-19 องศาเซลเซียส แต่ในภาคอีสานขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศาเซลเซียส

ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันออกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้ว และคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง

ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมเหนือท้องฟ้าเมืองไทย จะพบว่าภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆชั้นต่ำและชั้นสูงเป็นบางส่วน พบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเล็กน้อยทางตอนล่างของภาค ส่วนภาคกลาง มีเมฆชั้นสูงเป็นบางส่วน ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด

ภาคตะวันออก มีเมฆชั้นต่ำและชั้นสูงเป็นบางส่วน มีเมฆฝนในทะเลจังหวัดระยองและตราด และภาคใต้ มีเมฆชั้นต่ำและชั้นสูงเป็นบางส่วน มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมส่วนมากในจังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

สำหรับในช่วงสัปดาห์หน้ามีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่ก็จะมีการแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งช่วงแรกของการแผ่ลงมาก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ในช่วงวันที่ 23–24 พฤศจิกายน และหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดต่ำลง ปริมาณฝนก็จะลดลงเช่นเดียวกัน

ส่วนภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันอากาศร้อน แดดแรง.

ภาคเหนือ และอีสานตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ภาคกลางตอนบน และอีสานตอนล่างอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน กทม.มีฝนเล็กน้อย กลางวันอากาศร้อน แดดแรง... 19 พ.ย. 2559 06:08 19 พ.ย. 2559 06:51 ไทยรัฐ