วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

TMA เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์การทำดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่นในองค์กร

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา TMA – DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption" ชี้ ทำไมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและบุคลากร 30 พ.ย. ศกนี้...

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เกาะกระแสไทยแลนด์ 4.0 จัดสัมมนา TMA – DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption" ดึงผู้บริหารองค์กรที่มีการนำดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่นเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทำไมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงบุคลากรในองค์กร มุมมองการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นขั้นตอน ในวันพุธที่ 30 พ.ย. ศกนี้

จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ที่เป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆได้อีกต่อไป การอาศัยเพียงความรู้ความสามารถ ของผู้นำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ที่ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำลังในการพัฒนา ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตต่อยอดสู่ความสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Business Transformation คือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนในองค์กร เห็นถึงกระบวนการปรับตัวที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเข้าสู่ยุคดิจิตอล และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ได้จัดงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ประจำปี “TMA DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption” โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่เพื่อให้ผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยร่วมร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้ตอบรับกับยุคดิจิตอล จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เปิดสัมมนาด้วยเรื่อง Craft Your Modern Business Vision: Transform Or be Obsolete โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น Transformation in the Digital Vortex โดยคุณอรรถพล อุไรไพรวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดองค์กร เครือเบทาโกร คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนผ่าน (Transform) ธุรกิจแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้ประสบความสำเร็จ


งานดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 30 พ.ย.นี้ เวลา 08.30น.-16.30น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา TMA – DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption" ชี้ ทำไมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและบุคลากร 30 พ.ย. ศกนี้... 19 พ.ย. 2559 04:55 19 พ.ย. 2559 05:07 ไทยรัฐ