วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด้วยใจภักดิ์

ผู้สูงอายุและคนพิการที่ต้องนั่งรถเข็น แม้ต้องฝ่าแดดร้อนอากาศที่อบอ้าว รวมถึงต้องรอคิวนานแค่ไหน แต่ต่างก็มาด้วยใจมุ่งมั่น ไม่ยอมละความพยายามที่จะได้ขึ้นไปถวายสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.

19 พ.ย. 2559 00:18 19 พ.ย. 2559 02:29 ไทยรัฐ