วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ย้ำคนทำผิด ก.ม. ต้องไม่มีที่ยืนในสังคม เว้นรับโทษ สมควรให้อภัย

นายกฯ วอนทุกภาคส่วนรวมพลังเข้มแข็ง ไม่แบ่งแยก สร้างเสถียรภาพประเทศชาติ ย้ำคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ทำผิดกฎหมาย ต้องไม่มีที่ยืนในสังคม เร่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รับโทษทัณฑ์ เมื่อถึงเวลาสมควรให้อภัย...


เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ว่า ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมีเสถียรภาพของประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศเสมอ เราต้องสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยกันเฝ้าระวัง ตรวจตรา สร้างกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายเป็นหูเป็นตา ปลูกฝังอุดมการณ์ ความเสียสละ ความรักชาติ รักสถาบัน เพื่อจะรวมพลังให้เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป เชื่อมโยงกันไม่แบ่งแยก เสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้

นอกจากนั้น ต้องไม่ลืมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระทรวงกลาโหม กองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีความทันสมัย ความพร้อม ทั้งอำนาจกำลังรบ ที่มีตัวตน และไม่มีตัวตนที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และมีการปฏิรูปกระบวนการสอบสวน กระบวนการยุติธรรมด้วย ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

ขณะที่ด้านความยุติธรรม ต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือ ไว้วางใจได้ ทั้งระบบอย่างครบวงจร ต้องขจัดขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้มีอิทธิพล ให้ได้โดยเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่และประชาชนที่อะลุ่มอล่วยซึ่งกันและกัน ด้วยผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน เราต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม คนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ทำผิดกฎหมาย ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป ต้องเร่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เว้นแต่เมื่อเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วมีการแก้ไขปรับปรุงตัวเอง หรือได้รับการตัดสินจนได้ข้อยุติรับโทษทัณฑ์แล้วก็จบ เมื่อนั้นก็สมควรได้รับโอกาสตามหลักสากลของโลก กลับสู่สังคมอย่างสันติวิธี สังคมก็ให้อภัย

ขณะที่ นโยบายด้านการต่างประเทศ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความหวาดระแวง และมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียม รัฐบาลไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จากใครเลย แต่ประชาชนจะต้องคาดหวังจากรัฐบาลได้ แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน และเข้าใจ อย่าไปเชื่อคำบิดเบือนจากใครก็ตามที่ไม่ได้ทำ วันนี้รัฐบาลทำเต็มที่ เราจะต้องเน้นการดำเนินนโยบายทางการทูตในเชิงรุก นอกจากทำเรื่องความสัมพันธ์ จะเป็น “ทูตเรื่องเศรษฐกิจ” ไปด้วย เพื่อจะเกิดประโยชน์ร่วมกันของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าคู่เจรจา.

นายกฯ วอนทุกภาคส่วนรวมพลังเข้มแข็ง ไม่แบ่งแยก สร้างเสถียรภาพประเทศชาติ ย้ำคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ทำผิดกฎหมาย ต้องไม่มีที่ยืนในสังคม เร่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รับโทษทัณฑ์ เมื่อถึงเวลาสมควรให้อภัย... 18 พ.ย. 2559 19:52 18 พ.ย. 2559 20:29 ไทยรัฐ