วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีชัย เชื่อคุณสมบัติกก.องค์กรอิสระ ปิดช่องเวียนเก้าอี้ ไม่กระทบ ลต.

"มีชัย" ย้ำเจตนารมณ์ของ กรธ. หวังปิดช่องเวียนเก้าอี้ กก.องค์กรอิสระ ยัน ปธ.ศาล นั่งหัวโต๊ะ ไร้เอี่ยวการเมืองแน่ ชี้หาก สนช. ตีตกร่าง กมธ.ร่วม ก็ต้องร่างใหม่...

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นประธานการประชุม กรธ. พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยนายมีชัย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึง คุณสมบัติต้องห้ามของคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ มาตรา 216 (3) ประกอบมาตรา 202 (1) ห้ามเคยเป็นองค์กรอิสระมาก่อน ว่า ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหา เพราะร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ที่จะออกมา เรากำหนดให้คณะกรรมการสรรหา วินิจฉัยเอง ไม่ต้องมีคนมาร้อง โดยจะทำการสอบประวัติ ทุกคน ทุกหน่วยงาน ใครขาดคุณสมบัติก็ชี้มา เจตนารมณ์ของ กรธ.ไม่ต้องการให้บุคคลเดิมๆ ทำหน้าที่ซ้ำไปซ้ำมา แต่ตอนที่กรรมการองค์กรอิสระที่เข้ามาตามรัฐธรรมนูญเดิม ไม่มีข้อห้ามนี้ กรธ.จึงให้คณะกรรมการสรรหาหาข้อยุติเอง เรื่องนี้ไม่ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การชี้ขาดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะไม่กระทบต่อการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาเวลา กกต.ครบวาระ เข้ามาใหม่ยกชุดก็ยังทำงานกันได้ หากไม่มีการสรรหา กกต.ใหม่เลย กกต.เดิมเขาก็ต้องศึกษาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องอยู่ดี

เมื่อถามว่า การให้อำนาจคณะกรรมการสรรหา สรรหาบุคคลนอกเหนือจากที่มารับสมัครได้ จะมีประเด็นการเมืองหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดให้เป็นประธานศาลฎีกา คงไม่มีเหตุอะไรจะกลายเป็นเรื่องการเมือง ที่ผ่านมาสรรหากันตามที่มาสมัครก็โดนเรื่องใครเป็นครของใคร จึงเปิดช่องให้กว้างขึ้นมองคนนอกได้ มันเป็นของใหม่ต้องลองใช้ แล้วศึกษาข้อดีข้อเสีย ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามรัฐธรรมนูญให้เดินไปตามโรดแม็ป

เมื่อถามถึง ขั้นตอนผ่านกฎหมายลูกตามมาตรา 267 หาก สนช.มีมติ 2 ใน 3 ตีตกกฎหมายลูกของ กมธ.ร่วมระหว่างสนช. กรธ. และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จะทำอย่างไร เพราะไม่ได้กำหนดไว้ นายมีชัย กล่าวว่า หากไปถึงการตั้ง กมธ.ร่วม แสดงว่า สนช.ต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมายลูกที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของ กรธ. แล้ว เมื่อกมธ.ร่วมเสนอร่างกฎหมายให้ สนช.อีกครั้ง แล้วถูกตีตกด้วยเสียง 2 ใน 3 มาตรา 267 ไม่ได้บอกว่า ให้สนช. ไปนำร่างเดิมที่แก้ไขก่อนมีการตั้ง กมธ.ร่วมมาลงมติเห็นชอบใหม่อีกครั้ง คิดว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น รัฐบาลคงต้องเป็นผู้ร่างกฎหมายลูกตัวนั้นมาให้ สนช.พิจารณาใหม่เอง หรือ หากยังไม่ครบกำหนด 8 เดือน กรธ.อาจจะร่างให้ใหม่ได้ สำหรับ กรธ.คงไม่ทักท้วงถึงขนาดคุยกันไม่ได้ จนต้องไปตั้ง กมธ.ร่วม เพราะเข้าใจว่า เป็นเรื่องของความเห็นต่าง แต่ต้องไม่กระทบหลักการ.

"มีชัย" ย้ำเจตนารมณ์ของ กรธ. หวังปิดช่องเวียนเก้าอี้ กก.องค์กรอิสระ ยัน ปธ.ศาล นั่งหัวโต๊ะ ไร้เอี่ยวการเมืองแน่ ชี้หาก สนช. ตีตกร่าง กมธ.ร่วม ก็ต้องร่างใหม่... 18 พ.ย. 2559 19:04 18 พ.ย. 2559 20:00 ไทยรัฐ