วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปฏิทินศึกษามาแล้ว! แอบส่อง ม.ไหน? มีอะไรดี

พี่แคมปัส เรียบเรียงมาฝากวัยรุ่น วัยศึกษากันตามเคย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยไหนมีอะไรดีๆ มีกิจกรรมเด็ด เชิญแวะมาฟังทางนี้ได้เลย โดยเรื่องราวของสัปดาห์นี้ ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ทั้งกิจกรรมรับสมัครนักศึกษา งานประกวด งาน Open House รวมถึงงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ เราไปอ่านพร้อมๆ กัน

โครงการรังสิตนิทรรศ 2559
เริ่มต้นที่แรก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2559 หรือ Open House 2016 “RSU EXPERIENCE มหาวิทยาลัยรังสิต : ที่นี่...สอนประสบการณ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีนี้น้องๆ จะได้พบกับความหลากหลายของทุกสาขาอาชีพ ในรูปแบบสถานีต่างๆ ดังนี้
สถานีที่ 1 Hospital
สถานีที่ 2 Company
สถานีที่ 3 Art & Design Center
สถานีที่ 4 International Airport & Hospitality Center 
สถานีที่ 5 Medical Center
สถานีที่ 6 Department
สถานีที่ 7 Studio & Entertainment                                   
หอพักนักศึกษา ศาลาดนตรีสุริยเทพ และศาลากวนอิม
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5500-10 หรือ https://www2.rsu.ac.th/News/openhouse2016

Thammasat Open House 2016
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนและความยั่งยืน ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมจัดแสดงด้านวิชาการและตลาดวิชา การแสดงนวัตกรรมเพื่อประชาชน การจัดแสดงมหกรรมโครงการบริการสังคม กิจกรรมเวิร์คชอปเสริมทักษะเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่โดมในชุมนุมต่างๆ อาทิ ชุมนุมโฟล์คซอง ชุมนุมเชียร์ ชุมนุมขับร้องประสานเสียง ฯลฯ  ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Thammasat Open House 2016 เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากว่า 280 หลักสูตร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3485-4049 (คุณรัศยา) หรือติดต่องานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1117 เว็บไซต์ www.tu.ac.th

วาดภาพในหลวง ชิงเงิน 5 หมื่น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” และประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง” ในโครงการ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกมูลค่ากว่า 50,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2837-1352

รับสมัครหลักสูตร ป.โท
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 20A (เริ่มศึกษา พ.ค. 60 – ธ.ค. 61) ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร เป็นต้น หลักสูตรมุ่งเน้นเนื้อหาที่สามารถประยุกต์ใช้เข้าสู่วงการธุรกิจได้จริง พร้อมประกอบธุรกิจทุกรูปแบบในสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ และสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยตรงที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนวิภาวดี) หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2206-2000

งานยักษ์! สัมมนานานาชาติ ที่จุฬาฯ

ศูนย์อาเซียนศึกษา เครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ และศูนย์รัสเซียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับ ASEAN Studies Center of MGIMO University ประเทศรัสเซีย จัดประชุมสัมมนานานาชาติ “ASEAN and Russia in the Changing Regional and Global Environment: Views from Russia and Thailand” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความร่วมมือในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-3929

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. รับตรงนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology: CDT) และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (Innovative Digital Design: IDD) หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายสายอาชีพ อาทิ โปรแกรมเมอร์ แอนิเมเตอร์ นักพัฒนาเกม นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.idd-cdt.sci.tu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 08-6334-8852, 08-1454-5554

ถกปัญหาการศึกษาและการวิจัย
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 11 เรื่อง "สุ จิ ปุ ลิ กับปัญหาการศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน" โดย ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์           

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4916

รวมพลังแห่งความภักดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

ทั้งนี้ ขอเชิญของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป โดยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.

พี่แคมปัส เรียบเรียงมาฝากวัยรุ่น วัยศึกษากันตามเคย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยไหนมีอะไรดีๆ มีกิจกรรมเด็ด เชิญแวะมาฟังทางนี้ได้เลย โดยเรื่องราวของสัปดาห์นี้ ก็น่า... 18 พ.ย. 2559 17:16 21 พ.ย. 2559 14:59 ไทยรัฐ