วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดค่าย ’STEM Camp’ บททดสอบด่าน 2 หา 3 เด็กไทย ลัดฟ้าศึกษาโลกอวกาศ

นร. 21 คน พร้อมรับบททดสอบด่านที่ 2 "STEM Camp" เพื่อวัด EQ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนที่คณะกรรมการและเพื่อนๆ จะร่วมกันโหวตหา 3 เด็กไทย ที่จะเป็นตัวแทนลัดฟ้าไปศึกษาเรียนรู้ด้านอวกาศระยะเวลา 10 วัน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...

หลังจากโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุ 14-18 ปี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยจำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปเรียนรู้หลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และความสนใจด้านอวกาศเข้าสอบกว่า 700 คน (สจล. จับมือนาซา เฟ้นหา 3 สุดยอดเด็กไทย เรียนรู้โลกอวกาศ ที่สหรัฐฯ) จนได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 21 คน (ประกาศแล้ว! 21 รายชื่อนร. สอบผ่าน ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59 นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง 21 คน เดินทางมาเพื่อทำกิจกรรมเข้าค่าย “STEM Camp” 3 วัน 2 คืน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อวัดทักษะด้าน EQ พร้อมทั้งนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการทดสอบ จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทน 3 คน ไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ที่ประเทศสหรัฐเมริกา เป็นระยะเวลา 10 วัน ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ทุน และเอสโคล่า 1 ทุน ซึ่งน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 คน จะต้องไปตรวจร่างกายและความพร้อมต่างๆ ซึ่งการเดินทางไปเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับตัวแทนของประเทศอื่นๆ เช่นกัน

นายกฤษณ์ คุนผลิน ตัวแทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การเข้าค่าย STEM Camp น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตัวแทนที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้าน IQ และ EQ

น.ส.พิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศ (AASA) และนักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการนี้นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเรื่องอวกาศ ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆ ทั้ง 21 คน มีความพร้อมและความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง คาดว่าเมื่อถึงวันตัดสิน คณะกรรมการและนักเรียนทั้ง 21 คน คงต้องหนักใจ

สำหรับ นายธนนท์ โชคครรชิตชัย ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของเด็กไทยที่สนใจเรื่องอวกาศ เพื่อแสดงออกถึงความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งยังสามารถต่อยอดทางการศึกษา ผมเชื่อว่าหลายคนฝันอยากเป็นนักบินอวกาศ ด้วยเงื่อนไขหลายประการทำให้เราไปไม่ถึงฝัน แต่โอกาสในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มความฝันของเราให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น.

นร. 21 คน พร้อมรับบททดสอบด่านที่ 2 "STEM Camp" เพื่อวัด EQ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนที่คณะกรรมการและเพื่อนๆ จะร่วมกันโหวตหา 3 เด็กไทย ที่จะเป็นตัวแทนลัดฟ้าไปศึกษาเรียนรู้ด้านอวกาศระยะเวลา 10 วัน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 พ.ย. 2559 15:36 18 พ.ย. 2559 16:33 ไทยรัฐ