วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุรชัย’ ปัด สนช. เห็นแย้ง กรธ. แนะองค์กรอิสระทำใจ รับสภาพ ก.ม.ใหม่

“สุรชัย” โต้ สนช. เห็นแย้ง กรธ. เนื้อหากฎหมายลูก แนะองค์กรอิสระยอมรับสภาพเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ เชื่อ ยาแรงประหารชีวิตซื้อขายตำแหน่ง กำราบทุจริตเลือกตั้งได้ผล

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการพิจารณากฎหมายลูกของ สนช.ว่า ขณะนี้ยังไม่มีบทสรุปว่า สนช. เห็นสวนทางกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพราะร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการของ กรธ. ยังไม่มีการเปิดเผย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. บอกว่ายังไม่ตกผลึก อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็น

แต่ประเด็นที่ถกเถียงกันมากคือ การเซตซีโร่องค์กรอิสระหรือไม่ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ กำหนดให้เป็นต่อไปได้หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ จนกว่าจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมา ว่า จะให้เป็นต่อหรือเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมา กมธ. เคยตั้งโจทย์พิจารณาว่า ถ้าให้บุคคลในองค์กรอิสระอยู่ต่อจนกว่าจะครบวาระ ผลจะเป็นอย่างไร และถ้าให้เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามคุณสมบัติจะเป็นอย่างไร จะเกิดสุญญากาศ หรือการหยุดชะงักในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพราะไม่ว่า กรธ.จะตกผลึกอย่างไร โจทย์ข้อนี้ต้องตกมาอยู่ที่ สนช. ซึ่งกระบวนการที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญค่อนข้างรัดกุม มีการถ่วงดุลระหว่าง สนช. กับ กรธ. เชื่อว่าในที่สุด จะได้กติกาดีที่สุดสำหรับบ้านเมือง

ส่วนกรณีที่ กกต.บางคน กังวลเกี่ยวกับกฎหมายลูกจะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรอิสระนั้น คิดว่าองค์กรอิสระทุกแห่งกังวลแน่นอน เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากติกาใหม่ แม้กระทั่ง สนช. เคยจัดสัมมนาเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่เช่นกัน สำหรับบทลงโทษพรรคการเมืองกรณีซื้อขายตำแหน่ง ที่ระบุโทษถึงขั้นประหารชีวิตนั้น เป็นแนวคิดที่ต้องการปฏิรูประบบการเมืองประเทศให้ใสสะอาด ไม่ให้มีการทุจริตการเลือกตั้ง จึงมีมาตรการลงโทษรุนแรง น่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผล เรื่องนี้เป็นแนวคิดของ กรธ. แต่ สนช. ก็คิดในแนวคิดอื่นๆ เผื่อไว้ด้วยว่าจะมีมาตรการลงโทษอื่นๆ หรือไม่ ที่จะได้ผลในการจัดการทุจริตเลือกตั้ง.

“สุรชัย” โต้ สนช. เห็นแย้ง กรธ. เนื้อหากฎหมายลูก แนะองค์กรอิสระยอมรับสภาพเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ เชื่อ ยาแรงประหารชีวิตซื้อขายตำแหน่ง กำราบทุจริตเลือกตั้งได้ผล 18 พ.ย. 2559 14:07 18 พ.ย. 2559 15:16 ไทยรัฐ