วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ. เตือนผู้เลี้ยงปลากระชัง เตรียมรับมือเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี

กรมควบคุมมลพิษ เตือนผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำปราจีนบุรี เตรียมรับมือเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีในฤดูเก็บเกี่ยว หลังค่าออกซิเจนละลายน้ำ ลดต่ำลงเหลือ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร หวั่นกระทบสัตว์น้ำ...

วันที่ 18 พ.ย.59 จากสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดในวันนี้ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่าดีโอ คลองสารภีท้ายประตู วัดได้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำแม่น้ำปราจีนที่บ้านสร้าง วัดได้ 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนเสื่อมโทรม เกิดจากการระบายน้ำจากคลองสารภี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นน้ำเสียจากท้องทุ่งที่เกิดจากการหมักหมมของฟางข้าวและเศษวัชพืชต่างๆ ที่แช่น้ำอยู่นานจนเน่าเสีย ประกอบกับปีนี้มีน้ำมากในพื้นที่ ที่จะส่งผลให้คุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเสื่อมโทรมลงและอาจส่งผลให้ปลาในธรรมชาติและปลาในกระชังตายลงได้ คพ. จึงมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพแม่น้ำปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำคลองสารภี โครงการชลประทานปราจีนบุรี เป็นผู้ดูแลในการเปิดและปิดประตูระบายน้ำ โดยในช่วงเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงปิดประตู เพื่อทดน้ำให้ชาวบ้านในทุ่งสารภีและทุ่งบัวขอนใช้ในการทำนา ใช้เวลาในการกักเก็บน้ำนานประมาณ 6 เดือน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีในฤดูเก็บเกี่ยว ใช้ระยะเวลาในการระบายประมาณ 20 วัน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น คพ. ได้เฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีจากการเปิดประตูระบายน้ำ โดยทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่บริเวณท้ายประตูระบายน้ำและที่บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี โดยสถานีฯ จะตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO ทุกครึ่งชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลผลการตรวจวัดได้จากเว็บไซต์ www.wqmonline.com และเมื่อปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในกระชัง สถานีฯ จะแจ้งเป็นข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ควบคุมประตูระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมระดับการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และใช้ในการแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังต่อไป.

กรมควบคุมมลพิษ เตือนผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำปราจีนบุรี เตรียมรับมือเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี หลังค่าออกซิเจนละลายน้ำ ลดต่ำลงเหลือ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 18 พ.ย. 2559 13:58 18 พ.ย. 2559 16:30 ไทยรัฐ