วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เยือนศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ พาเที่ยวชมทะเลอีสาน

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีขึ้นครั้งแรกในปี 2498 ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำคัญ เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในภาคนี้ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมยังทุรกันดาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯถึงโคราช เมื่อมีทางรถไฟถึงแล้ว แต่เป็นการเสด็จประพาสต้นส่วนพระองค์ ไม่ให้ราษฎรรู้ข่าว

นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ “ภาคอีสาน” ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดย “นครราชสีมา” เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มาก โดยเฉพาะ “วังน้ำเขียว” ถือเป็นแหล่งตากอากาศแอบอิงธรรมชาติยอดนิยม แต่ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่ะก็ คงไม่มีที่ไหนน่าสนใจไปกว่าการได้ชมสวนผักออร์แกนิก ณ “ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ”

“ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ” ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียว ที่ทราบถึงผลกระทบในการใช้สารเคมี หรือสารพิษการทำเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและภาวะสุขภาพของผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จึงริเริ่มหันมาทำการเกษตรปลอดสารพิษ และตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว สีคิ้ว ขามทะเลสอ และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญในภาคอีสาน ต้องยกให้ “โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง” ตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีบึงน้ำกว้างใหญ่ไพศาลหลายบึง โดยอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บึงน้ำแห่งไหน และมีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้งแล้ง เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศสมบูรณ์

จุดกำเนิดของโครงการนี้ เริ่มขึ้นในปี 2520 เมื่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรม ชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลง เพื่อป้องกันอุทกภัย และนำน้ำจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2523 ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วย โดยบึงโขงหลงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลอีสาน”.

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีขึ้นครั้งแรกในปี 2498 ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำคัญ 18 พ.ย. 2559 13:55 18 พ.ย. 2559 14:09 ไทยรัฐ