วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ มั่นใจ จำนำยุ้งฉาง ไม่ผิดเหมือนจำนำข้าว

'ประยุทธ์' มั่นใจจำนำยุ้งฉาง ไม่ผิดเหมือนจำนำข้าว ชวนคนไทยรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมแสดงความภักดีแด่รัชกาลที่ 10 โว รบ.ขายไก่สดให้เกาหลีได้ 3,000 กว่าล้าน ...

เวลา 09.40 น. วันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปที่องค์การบริการส่วนตำบลบางซำอ้อ พร้อมกล่าวระหว่างพบปะประชาชนที่มาต้อนรับว่า โลกมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง การสร้างเศรษฐกิจเดียว โรคระบาด จึงอยากทำความเข้าใจกับทุกคนว่า เราต้องมองโลกภายนอกไม่ใช่จะมองแต่ตัวเอง วันนี้ขอชื่นชมการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในประเทศ ซึ่งถือว่ามีความสำเร็จน่าพอใจ แต่ก็หวังว่าจะดีกว่านี้อีก ขณะเดียวกัน เราก็ต้องทำความดีให้มากขึ้นด้วย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในวันนี้ คือการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราเสมอ ไม่ว่าจะอยู่บนฟ้า บนน้ำ และแผ่นดินที่พระองค์ท่านทรงฟื้นฟูมาและรักษาไว้ จึงขอให้ทุกคนรำลึกถึงพระองค์ท่านเสมอ ขอให้ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ใหม่รัชกาลที่ 10 ต่อไป ในฐานะที่เราเป็นคนไทยต้องร่วมมือกันฝ่าอุปสรรคและสถานการณ์ในวันนี้

"วันนี้ทุกคนอยากให้สินค้าการเกษตรมีราคาสูงขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบันยืนยันว่าที่ราคาตกไม่ใช่เพราะการยึดอำนาจ การค้าขายในทุกวันนี้ยังมีระดับที่มากเหมือนเดิม เพียงแต่ราคาตกลง และขอร้องอย่าไปฟังใครพูดจาให้เกิดความเสียหาย ผมไม่อยากจะโม้หรือคุยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล สามารถขายไก่สดแช่แข็ง ได้ 3,000 กว่าล้าน ซึ่งไม่เคยขายได้มา 12 ปี เราขายให้กับประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนสินค้า จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน และเมื่อเกิดความไว้ใจเขาก็สั่งซื้อสินค้าเรา ทั้งที่ 12 ปีที่ผ่านมาไม่เคยสั่งซื้อไก่สดแช่แข็งจากเราเลย และหลายอย่างเดินหน้าไปมาก ทั้งญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ แต่อย่าลืมว่าในอนาคตการแข่งขันจะสูงขึ้น โดยเฉพาะเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามเดินทุกทาง ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้าขาย โดยจัดเป็นกลุ่มประเทศ สร้างเครือข่าย เพราะหากเดินช่องทางเดิมๆ ปริมาณจะไม่มีทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจแย่ลง ยิ่งผนวกกับการสู้รบในบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง ยิ่งทำให้เกิดผลกระทบ คนไม่กล้าลงทุนและค้าขาย วันนี้ประเทศไทยพยายามเดินหน้า การฟื้นฟูระบบเกษตรกรรมให้ทันสมัยครบวงจร คนมีรายได้ที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะปลูกข้าวเหมือนกันแต่กับปลูกคนละชนิด คนละพันธุ์ ดังนั้นจึงต้องรวมกลุ่มกันให้ได้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงจากต้นทางสู่ปลายทาง วันนี้เราเปิดทางเลือก 2 ทางคือการขายและโรงสี ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโลก สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือการสร้างความเข้าใจ ว่าข้าวหอมมะลิไทยแตกต่างกับของต่างประเทศ ตนเข้าใจในปัญหาหนี้สินเกษตรกร และรัฐบาลจะทยอยแก้ไข เพราะทุกอย่างต้องใช้งบประมาณ และประเทศเรามีรายได้ไม่มากและเก็บภาษีได้น้อย

"วันนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินมาแจกชาวนา แต่ความจริงแล้วเราใช้ไปเยอะ ใช้ในแบบเดียวกันนี้แต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะการจำนำยุ้งฉางไม่ได้เป็นการจำนำทุกเมล็ด เป็นการจำนำในช่วงบางเวลาที่มีปัญหาเท่านั้น จำนำในยุ้งฉางของท่านเอง ไม่ต้องเช่าคลังเก็บ เพราะต้องเสียค่าเช่าคลังกว่าปีละ 2-3 พันล้าน และที่นำออกมาขายก็ทำให้ท่านเดือดร้อนด้วย แต่จะทำอย่างไรได้เพราะเป็นภาระที่ผมรับมา ผมโทษใครไม่ได้เพราะเข้ามารับเอง แต่จะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้ ซึ่งรัฐบาลเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาเก่า แล้วผมจะไปยังไง ขอให้เข้าใจตรงนี้เช่นเดียวกับผม ผมพยายามจะชี้แจงแม้คนจะไม่เข้าใจแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อไป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยต้องเดินสองอย่าง หนึ่งด้านการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาไว้แล้ว นาก็ต้องทำไม่ใช่ให้เลิกทำ แต่อยากให้เปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วเกิดความเสียหาย เช่น ปลูกข้าวหน้าน้ำ น้ำท่วมก็คิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเหลือ แต่ต้องไม่ลืมว่า สิ่งที่ปลูกไปแล้วได้เงินมาทดแทนกับเงินที่เสียไปได้หรือไม่ ทำให้หนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะต้องกู้เงินเขามาปลูก รัฐบาลจึงมีมาตรการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยการฟื้นระบบสหกรณ์ ฟื้นการจัดหาเครื่องมือด้านการเกษตร วันนี้รัฐบาลกำลังออกกฎหมายอยู่ ต้องมีกติกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งไว้ว่า เราจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างจำกัดและต้องใช้อย่างสมดุลเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมอย่างทั่วถึง วันนี้รัฐบาลกำลังดูเรื่องการจัดที่ดินเสื่อมโทรมก็เปลี่ยนสภาพให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าไปอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่บุกรุกใหม่ โดยรัฐบาลต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เราอย่าจมอยู่กับความซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก ท่วมซ้ำซาก และจนซ้ำซาก ดังนั้นการลงพื้นที่ มาเพื่อดูเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ประชาชนทำมาแล้วตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ประโยชน์จากคลองที่รัชกาลที่ 5 ทรงทำไว้ ส่วนที่ 2 คือการทำแก้มลิงขนาดใหญ่ สระน้ำพระราม 9 และการทำ คลองย่อยเหล่านี้ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตของประเทศไทยทำให้มากและนำไปใช้ให้มากขึ้น บางพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ ก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมากไปเป็นน้ำอุปโภค โดยใช้น้ำประปา ซึ่งบางพื้นที่ยังขุดน้ำบาดาลใช้อยู่และจะสามารถใช้ได้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ว่ามีอายุ นั่นแหละ คือความยากลำบาก เหมือนตัดเสื้อตัวเดียวใส่ไม่ได้ทั้งประเทศ รัฐบาลพยายาม ทำติดตรงที่ว่า ประชาชนไม่เข้าใจก็ไม่ร่วมมือ มีการบิดเบือน บางโครงการใหญ่ๆ ไม่สามารถ ดำเนินการได้เพราะถูกต้าน ดังนั้น ตนจะให้ทำในพื้นที่ที่ทำได้ และจังหวัดปทุมฯถือเป็นท็อปใน 76 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีน้ำ ขออย่ามากเกินไป อย่าน้อยเกินไป อยู่ที่พวกเราและขอให้นึกถึงคนอื่นถ้า วันนี้ปัญหาคือการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือการยอมเสียสละที่ส่วนน้อยหรือบางส่วนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ นั่นแหละคือกุศล ขอขอบคุณและขอให้มีความสุขตนจะทำ ทุกอย่างให้ดีที่สุดตามโรดแม็ปที่มีอยู่ และขอให้ประชาชนพร้อมในการเรียนรู้ด้วย

"ขอให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ตนทำงานในวันนี้เพื่อต้องการสร้างรัฐบาลใหม่ให้เข้มแข็ง เราต้อง นำพาเกษตรกรให้ก้าวพ้นกับดักตัวเองคือกับดักที่ทำให้เรายากจนจนถึงวันนี้" นายกฯ กล่าว.

'ประยุทธ์' มั่นใจจำนำยุ้งฉาง ไม่ผิดเหมือนจำนำข้าว ชวนคนไทยรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมแสดงความภักดีแด่รัชกาลที่ 10 โว รบ.ขายไก่สดให้เกาหลีได้ 3,000 กว่าล้าน ... 18 พ.ย. 2559 12:39 18 พ.ย. 2559 12:55 ไทยรัฐ